måndag 14 november 2016

Rumi, Cohen, Hellström, Trump - ljus i mörkret

För i sprickorna kommer ljuset in/jag tror man kan kalla det gryning, sjunger Håkan Hellström på sin senaste skiva. Som många påpekat tycks detta vara ett lån från refrängen till Leonard Cohens sång Anthem från 1992: There is a crack in everything/that's how the light gets in.
Om Hellström lånat av Cohen, har den senare sannolikt influerats av den muslimske 1200-talspoeten Jalal al-Din Rumi. Sedan 1990-talet har Rumis poesi, i tolkningar av den amerikanske poeten Coleman Barks, legat på bäst-säljar-listorna. Ytterligare modifierade sentenser brutna ur dessa tolkningar har också kommit att cirkulera på sociala medier, som andliga aforismer. En av de mest populära är den rad som ska ha inspirerat Cohen och, indirekt, Hellström: The wound is the place where the light enters you.Raden har sitt ursprung i en relativt lång rimmad berättelse i Rumis Masnavi-ye ma’navi. I Coleman Barks poetiska tolkning av en äldre engelsk översättning lyder de sista raderna:

Don’t turn your head. Keep looking at
the bandaged place. That’s where the
light enters you.
And don’t believe for a moment
that you’re healing yourself.

En något mer korrekt, men fortfarande fri, skiss till svensk översättning av de sista verserna av dikten skulle kunna se ut ungefär såhär:

Flugor samlas på varje sår,
och döljer dess fulhet.
Flugorna är dina tankar och begär,
såret ditt mörka andliga tillstånd.
Om själsläkaren förbinder ditt sår,
upphör din smärta och klagan.
Du tror att du har läkt, 
när ljusets balsam lyst på såret.
Ta inte blicken från detta balsam,
boten kommer från ljuset, inte från dig själv.
(Masnavi I: 3223-3227)

Genom översättningar och tolkningar, olika läsares och, numer, delares olika behov av och förväntningar på texten tar den sig nya former och uttryck. 

    En annan sådan aforism, tillskriven Rumi, har cirkulerat i sociala medier de senaste dagarna. På en bild har texten på en Trump-poster manipulerats till ”RUMI. Make America Great Again!” Och därunder en lapp med budskapet: Be patient where you sit in the dark. The dawn is coming. Ursprunget till denna vers har jag inte lyckats lokalisera bland Rumis cirka 60 000 dubbelverser. I nån variant finns den säkert där.Trösterika rader om hopp i en dyster värld, hos Rumi som hos Cohen och Hellström. Men medan de två senare, liksom Trump-collaget, rör sig i en vagt politisk kontext är det hos Rumi inte tal om att förändra världen, utan om att förändra sig själv. Att vara medveten om sitt eget mörker, men också att just i detta mörker se en öppning mot själens gryning, för Guds ljus.
En utbruten rad, ett fragment av en tolkning av en tolkning av en översättning, som tolkas på nytt och förs in i nya sammanhang. Lager på lager av uttydningar och tillämpningar, intertextuella referenser i samtida poplyrik och rekontextualiseringar i sociala medier. Att Rumis dikter brukas på detta sätt understryker att han blivit en allas egendom och angelägenhet.
En klassiker.

Södertörns högskola


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar