lördag 4 mars 2017

Svensk professionell islamforskning idag - en översikt

I förrgår förde svenska islamforskare här på RVK fram kritik mot allvarliga brister i rapporten Muslimska brödraskapet i Sverige, publicerad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på deras "kunskapsbank". Responsen har blivit stor i massmedia och på vissa håll, inte minst i sociala media, har det framförts tveksamhet kring undertecknarnas trovärdighet. 

Med anledning av finner RVK det rimligt att här på bloggen länka den genomgång av svensk islamforskning som gjorts av professor emeritus Jan Hjärpe  för Riksbankens Jubileumsfond 2016. 

Här återfinns de flesta forskare som skrev under på kritiken, tillsammans med kortfattade beskrivningar av deras forskning. 

Sammanställningen kan vara en hjälp för allmänheten att bilda sig en uppfattning om vilka personerna som skrev under är, och bedöma deras trovärdighet som forskare.  

Här är länken till rapporten:
Islamforskning i Sverige

RVK