söndag 30 augusti 2015

Islam - En religionsvetenskaplig introduktion


   
En ny lärobok i islam har precis kommit från tryckpressen, som riktar sig till grundstudenter och en intresserad allmänhet!Boken beskriver islam och muslimsk kultur i all sin mångfald. Här ges en rik historisk bakgrund till islams uppkomst och framväxt liksom en inblick i nutida islamtolkningar och praktiker. Likheter och skillnader mellan sunnitiska och shiitiska traditioner uppmärksammas genom hela boken.

Bokens första del behandlar Muhammads liv och islams grundläggande skrifter. Här tas också islamisk lag, teologi, rituellt liv och sufism upp. Den andra delen rör sig genom den senare medeltiden och den tidigmoderna perioden och gör nedslag i en rad olika regioner och traditioner; från Sydostasien till Sydafrika och Spanien, från osmaner till mongoler och safavider. Bokens tredje del rör sig in i vår egen samtid, med initierade kapitel om islam och modernism, politisk islam, och islam i Europa och Förenta staterna.
Redaktörer är Susanne Olsson (Stockholms universitet) och Simon Sorgenfrei (Södertörns högskola) som båda har en forskningsinriktning mot islam. Övriga författare är alla ledande svenska forskare inom ämnet.