torsdag 12 november 2015

Ny bok: Människans Muhammed

De våldsamma reaktionerna på Muhammedkarikatyrerna och Lars Vilks rondellhund gjorde oss medvetna om den betydelse många muslimer tillskriver sin profet. Samtidigt visade karikatyrkrisen att det finns många olika förhållningssätt bland muslimer, något som också speglats av de senaste årens blodiga konflikter mellan jihadister, shia-muslimer och sufier.I Människans Muhammed söker Jonas Svensson förklaringar till dessa olika uttryck. Hur kan man förklara skillnader och förändringar i muslimska föreställningar? Hur kommer det sig att shia-muslimer avbildar profeten, medan sunnimuslimer ofta menar att det är förbjudet? Varför vördar vissa muslimer helgongravar, medan andra spränger dem i luften? Varför finns det så stora konflikter kring firandet av Muhammeds födelsedag?
Svaren på dessa och andra frågor söks i nutida forskning om hur det mänskliga sinnet i vid mening fungerar, och hur sinnets olika funktioner kan kasta ljus över religion som kulturellt fenomen. 

Människans Muhammed är alltså inte en bok om Muhammed, utan en bok om föreställningar och praktiker knutna till profeten.


Jonas Svensson är docent i islamologi och verksam vid Linnéuniversitetet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar