fredag 13 november 2015

Statligt finansierad islamundervisning i Europa och USA Berglund Islamic education paper cover

Statligt finansierad islamundervisning har under det senaste decenniet diskuterats livligt på olika håll i Europa. I vissa länder är konfessionell islamundervisning en konstitutionell rättighet för muslimer (liksom olika former av kristendomsundervisning för kristna osv), medan andra länder i princip inte erbjuder någons som helst undervisning om islam, eller andra religioner inom ramen för den obligatoriska skolan. I en rapport skriven för The Brookings Institution (Washington) diskuterar och jämför Jenny Berglund statligt finansierad islamundervisning i åtta europeiska länder samt USA.

Följande tabell visar tillgången på statligt finansierad islamundervisning (IRE), muslimska skolor och IRE-lärarutbildning i de olika länderna:
IRE in public schools


Publicly funded Muslim schools


Publicly funded teacher education for IRE- teachers
Austria
X
X
X
Germany
X
X
X
Netherlands
X
X
X
Finland
X

X
Spain
X

X
Sweden

X

United Kingdom

X

FranceUnited States of America

Som framgår av rapporten är den svenska modellen med icke-konfessionell religionskunskap som obligatoriskt skolämne med nationell läroplan något mycket ovanligt ur både ett europeiskt och vidare globalt perspektiv. I rapporten diskuteras också frågan om statligt finansierad islamundervisning i relation till frågor om lika rättigheter, islamofobi och diskussioner om mångkulturalism i respektive land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar