fredag 15 mars 2013

Kvinnors rättigheter behövs för Egyptens utveckling


I artikeln Brödraskap varnar för kvinnors rätt i DN presenteras FN:s försök att driva igenom en deklaration om kvinnors rättigheter, vilket kommissionen försökte med för tio år sedan men misslyckades. Nu är det framförallt Egypten, Iran, Ryssland och Vatikanen som försöker sätta stopp för att den ska bli verklighet. Det muslimska brödraskapet har varnat för att samhället kan förstöras om kvinnor ges friheter som att resa, arbeta och använda preventivmedel utan sin makes tillstånd. Brödraskapets värdekonservatism när det gäller kvinnor kommer här tydligt upp till ytan och det rimmar illa med de ord om jämlikhet och demokrati som de lyft fram sedan revolutionen började 2011. I en FN-rapport som DN rapporterade om igår talades om den reformiver och utveckling som skett i många så kallade u-länder och det visade sig att de länder som lyckats bäst är de som har mindre ojämlikhet, de som utbildar kvinnor i högre grad och där medborgare känner sig som delaktiga i samhället. Detta vore väl också något som det Muslimska brödraskapet borde tänka på i dagens Egypten som är i skriande behov av stabilisering på många vis där kvinnor skulle kunna spela en framträdande roll och bidra till landets utveckling, om de bara gavs tillfälle!

Susanne Olsson, docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar