fredag 25 maj 2012

anti anti-islamiskt möte


Washington Post rapporterar att ca 15.000 amerikanska muslimer ska samlas i helgen för att diskutera hur man ska bemöta den så kallade ”anti sharia-rörelsen”. Konferensen som fått namnet “Defending Religious Freedom: Understanding Shariah”, organiseras av Islamic Circle of North America och Muslim American Society.

Anti-shariarörelsen är en strömning inom större islamofobisk diskurs som tar form i Europa och Nordamerika, och som fokuserat sitt motstånd främst mot att sharia-lagar ska få inflytande i amerikanskt rättsväsende.

På ett liknande sätt mobiliserar svenska sammanslutningar – som Swedish Defence League (SDL) eller Sverigedemokraterna – mot vad de menar är en islamisering av det svenska samhället.

I Sverige eller Europa har vi ännu inte sett en organiserad muslimsk samling mot islamofobiska tendenser. Men det är inte omöjligt att en sådan reaktion kan följa på det faktum att islamofoba nätverk samarbetar över nationsgränserna – som nu senast i danska Århus där Defence leagues från olika Europeiska länder samlades för att demonstrera sitt missnöje mot vad de upplever som en islamisering av Europa.

Man kan emellertid notera att dessa rörelser är marginella, om än hödljudda, företeelser, med undantag för kanske England där EDL har en relativt stor folklig förankring. Den svenska motsvarigheten SDL tycks i nuläget engagera få individer och annars existera huvudsakligen som en facebook-sida.

Simon Sorgenfrei, doktorand i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar