måndag 7 januari 2013

Högt antal fatwor i Egypten


Dar al-Ifta’, det organ i Egypten som utfärdar religiösa påbud (fatwa, fatawa), med förankring i det islamiska lärosätet al-Azhar har under 2012, enligt egen uppgift i verksamhetsrapporten för 2012, utfärdad en halv miljon fatwor. Ledaren är stormuftin Ali Goma (född 1953).

På Ali Gomas hemsida presenteras en artikel rörande verksamhetsrapporten som inleds med att säga att FN har prisat Dar al-Ifta’s inflytande på fred och motarbetande av fanatism liksom att FN har placerat Dar al-Ifta’ som en av de mest inflytelserika internationella akademiska institutionerna idag.

Ett internationellt engagemang uppvisas då representanter från Dar al-Ifta har deltagit i många internationella möten och de har engagerat sig i västvärlden genom att sprida information om den sanna bilden av islam, som en motvikt mot negativa bilder som sprids i västvärlden, t.ex. i form av karikatyrer på profeten Muhammad, islamofobisk tunnelbanereklam i USA, videon the Innocence of Muslims etc.. Ali Goma har nyligen gett ut en bok översatt till engelska, Methodology of Moral Discipline in the Prophetic Tradition, och avsikten med den anges vara att kontra bilden av profeten Muhammad i västliga tidningar, och speciellt Charlie Hebdo nämns i deras pressrelease, som nämnst tidigare på bloggen i samband med att de nu ger ut en serietidning om Muhammads liv.

I Egypten har Dar al-Ifta framförallt besvarat frågor i form av fatwor och skrivit pressreleaser om religiösa frågor. Vad gäller utfärdade fatwor under 2012 rör de muntliga (ca 116,000), telefonfatwor (ca 200,000) och internetfatwor (ca 150,000), liksom skriftliga fatwor som endast kom upp i 1542 stycken – och de har täckt in alla möjliga teman som rör muslimer, allt från ritualer till fatwor som förbjöd bärandet av vapen utan licens, att sälja mjöl och mediciner på svarta marknaden liksom förbudet mot mutor.

Rapporten för verksamheten 2012 nämner också att de har initierat treåriga kurser där studenter kan specialisera sig på vissa frågor och då sedan fungera som mufti inom det specifika fältet, t.ex. ekonomi eller familjefrågor. Tidigare har en mufti förväntas ha all-round-kunskap och inte endast vara specialiserad i ett fält, vilket tyder på att synen på vilken roll juridiska religiösa specialister bör ha förändras.

Artikeln är intressant då den visar det internationella engagemang som finns liksom att utfärdandet av fatwor är en aktiv process. Det antal som de uppger är väldigt högt och det tyder på att folk vill ha religiösa svar på många frågor och att de använder sig av ny teknik för att ställa frågor och att Dar al-Ifta anpassar sig teknisk utveckling. På Ali Gomas engelska hemsida finns översatta fatwor listade liksom på Dar al-Iftas hemsida.

Artikeln nämner också att Ali Goma placerades som nummer 14 av 500 av de mest influensrika muslimerna under 2012. Det är i en sammanställning gjord av en forskningsgrupp i Jordanien, The Royal Islamic Strategic Studies Centre. Andra Egyptier som står högre på listan nämns inte på Gomas hemsida. Han får se sig utslagen av kollegan Ahmad Muhammad al-Tayyeb, som är den högste sheykhen på al-Azhar som hamnat på plats 8, liksom den nye presidenten Morsi som befinner sig på plats 11. Men högst av alla egyptier återfinns Mohammed Badie, ledare för det Muslimska brödraskapet, som är placerad som nummer 4 i listan. Vad Goma och andra anser om att den rangordningen nämns inte i artikeln.

Susanne Olsson, docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar