måndag 14 januari 2013

Juden Jesus


Blänkare: Nu har utställningen Juden Jesus öppnat på judiska museet i Stocholm och den pågår ända till 30 september 2013 så det finns gott om tid att hinna med att titta på den. Utställningen tar upp frågor som: Vem var Jesus? Vilket samhälle levde han i? Vilka strömningar påverkade honom? Ambitionen beskrivs på hemsidan ha varit vetenskaplig och historisk och både judar och kristna har deltagit i förarbetet. Många är också forskare och till utställningen finns en katalog där flera forskare har bidragit med texter som på olika vis skildrar Jesus. De hoppas att utställningen skall bli en plattform för interreligiösa samtal och föreläsningar om det gemensamma arvet. I samband med utställningen arrangeras också flera seminarier.
Susanne Olsson, docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar