tisdag 18 december 2012

Migrationsverket och "genuin" tro


Den kristna tidningen Världen idag uppmärksammar att Migrationsverkets medarbetare skall få lära sig om kristendom. Motivet tycks vara att de skall lära sig att skilja mellan "falsk" och "genuin" tro för att kunna avgöra i asylärenden där personer säger att de har konverterat till kristendom enligt tidningens rapportering. Genom ett ökat samarbete med Sveriges kristna råd skall Migrationsverket få en fördjupad teologisk kompetens och tolkarna som arbetar med asylfrågor skall bland annat förses med en ordlista för kristen terminologi. Vad som avses med "genuin" tro diskuteras dock inte och frågan tycks vara helt oproblematisk enligt tidningen Världen idag. Från att tidigare först och främst ha bedömt de sökandes bibelkunskap skall verket nu istället bedöma "upplevelsen vid konverteringen" samt "hur personens religiösa praktik skulle uppfattas vid en utvisning till det forna hemlandet" enligt nya direktiv till Migrationsverket. Frågan om konvertering i samband med asylärenden ökar och behovet av kunskap är påtaglig - speciellt med tanke på att många kristna utsätts för förföljelser i flera delar av världen.

Samtidigt visar Världen idags rapportering att man inte är nöjd med Migrationsverkets kunskap om konverteringsprocesser. På tidningens nätupplaga rapporteras just nu att Migrationsverket har beslutat att utvisa en person till Iran eftersom hans konvertering inte bedöms vara genuin. Enligt Migrationsverket lät personen i fråga döpa sig först när han fick ett utvisningsbesked. En slutsats som tidningen Världen idag ställer sig tvekande inför.

Trots att det är mycket svårt att bedöma vem som är "genuin" i sin konvertering är det lätt att misstänka att frågan om religion kan få en politisk betydelse i samband med en överhängande risk att bli utvisad. Genom att åberopa religion eller sexualitet kan det bli svårare för Migrationsverket att genomföra en utvisning. Samtidigt som behovet av kunskap är avgörande är det problematiskt om Migrationsverket också skall basera sina beslut på en teologiskt definierad skillnad mellan så kallad "genuin" och "falsk" tro. Hur denna problematik skall lösas är inte enkel. Att få en saklig kunskap om religionens plats, funktion och betydelse för migranter och i andra länder än Sverige och en dialog med berörda kyrkor (och andra samfund) är givetvis av stor betydelse för att fatta välgrundade beslut i dessa frågor, men att en svensk myndighet skall avgöra vad som är en "genuin" tro är givetvis djupt problematiskt.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

5 kommentarer:

 1. Ja, verkligen. Samma problematik förekommer ju bla. i många delstater i Indien (dock i ett väldigt annorlunda sammanhang), att myndigheter skall avgöra vad som är genuin konvertering och vad som inte är. Tror du politisering av religiösa tillhörigheter är något vi kommer få se allt mer av i Sverige?

  SvaraRadera
 2. Detta är det konstigaste jag stött på på länge. Vet man hur migrationsverket tänker kring de som de med de nya kunskaperna identifierar som icke-genuina konvertiter (eller homosexuella, eller ateister etc)? Ska de då utvisas? Spelar det då någon roll, i Iran eller Saudiarabien exempelvis, när de kommer tillbaka att de bara fejkat sitt avfall från islam och konvertion till kristendom?

  Simon

  SvaraRadera
 3. Vad är skillnaden mellan konvertiter och de som begär politisk asyl? Man får visa evidens på att man varit politiskt aktiv och blivit förföljd. Övertygelse som övertygelse. Det handlar om att värna asylrätten. Så svårt kan det inte heller vara att plugga in trosbekännelsen och se till att gå i kyrkan varje vecka i ett år.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det beror väl i hög grad på hur man ser och värderar detta. Vill man värna asylrätten, eller förföljda människors liv och säkerhet?

   Simon

   Radera
 4. Utan att ha tänkt efter närmare tycker jag att det verkar rimligast att Migrationsverket utgår ifrån risken för att en viss persons beteende, vare det religiöst, politiskt eller sexuellt betingat, leder till förföljelse. Att bedöma om beteendet utgår från en "genuin" religiös, politisk eller sexuell läggning verkar svårt, för att inte säga omöjligt.

  Med vänliga hälsningar,
  Henrik Björklund

  SvaraRadera