onsdag 12 december 2012

Unikt datum lockar


Idag är det den 121212 och därför har många kyrkor och kommunhus ordnat dropp-in vigslar enligt Kyrkans tidning. Datumet är eftersökt och det är många som vill ha just detta numerologiskt viktiga datum ingraverat i sina vigselringar enligt Kyrkans tidning, Sveriges Radio och SVT:s rapportering. Det kommer också att dröja hela 89 år innan vi får ett liknande datum - ett faktum som ytterligare ökar intresset för dagens datum. 

Huruvida det ökade trycket på vigslar skall ses som ett utslag av numerologi och en tilltro till en slags siffermagi eller om det endast är en kul händelse är svårt att säga. Datumet tycks dock vara populärare än föregående års jämna datum - det vill säga den 11 november 2011 (111111). 

Vigsel och dop i samband med speciella datum och händelser - till exempel ökade antalet dop i samband med kungafamiljens dop av Estelle förra året - tycks bli allt vanligare enligt medias rapportering. Vilken religionsvetenskaplig betydelse dessa trender skall tillmätas är oklart, liksom om detta är en ny trend eller om vi kan se liknande mönster i historien. 

Kanske det finns någon kyrkohistoriskt bevandrad läsare som kan kommentera om detta är en ny trend eller om vi ser ett liknande mönster från tidigare perioder?

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar