måndag 25 juni 2012

Debatt om islamism i Göteborg

I en debattartikel publicerad i Göteborgsposten pekar Gun Holmertz, verksamhetsansvarig för Caritas frivilligcenter i Hjällbo-Bergsjön, på allvarliga problem i integrationsarbetet i Göteborgs förorter. Eftersom vårt svar på Holmertz debattinlägg fick ett mycket begränsat utrymme och flera enligt oss viktiga aspekter inte fick plats har vi valt att publicera en längre text här på bloggen. En viktig poäng med bloggen Religionsvetenskapliga kommentarer är att delta i det offentliga samtalet om hur religion diskuteras och framställs i media på våra egna villkor och ge resonemangen det utrymme de kräver.

I sin debattartikel vill Holmertz fokusera brister i integrationen bland muslimska somalier i Göteborgsförorterna Hjällbo och Bergsjön. Som orsaker till problemen lyfter hon speciellt fram bristande språkkunskaper och en växande arbetslöshet och vad hon menar är en växande arbetsovilja inom den somaliska gruppen. Vidare menar Holmertz att nyanlända flyktingar blir mottagna av ”islamister” snarare än av kommunala initiativ.


Lägesbeskrivningen är säker på många sätt korrekt, men orsaken till problem med dåliga språkkunskaper och arbetslöshet och bidragsberoende framstår som förenklade och onyanserade. Istället för att peka på strukturella problem, som exempelvis socio-ekonomisk marginalisering eller bristande utbildningsbakgrund och fortbildningsmöjligheter – eller på bristande resurser såväl i regeringens som i stadsdelsnämndernas integrationspolitik, reducerar Holmertz problemet till att vara en fråga om ”islamism”. I hennes artikel beskrivs islamism som ”en uppfattning om islam som en allomfattande religiös och politisk ideologi, bokstavligen baserad på Koranen” och denna kommer till uttryck i att ”allt fler muslimska kvinnor skyler sig; alltifrån ansiktet till hela kroppen” och i ”männens tilltagande sätt att klä sig extremt: med fotsid dräkt, huvudbonad och skägg.” Ytterligare ett exempel på den islamistiska verksamhet hon tycker sig se är att den somaliska kulturföreningen Afrikas Horns lokaler även används som bönerum.


Att ”islamism” är en paraplyterm som under sig rymmer såväl terrorister som feminister och demokrater framgår inte i Holmertz text. Vi har tidigare behandlat begreppet islamism i svensk media i tidningen Journalisten. Holmertz ger heller inga exempel på någon subversiv politisk aktivitet, utan verkar helt enkelt irritera sig på att somaliska muslimer klär sig på ett sätt som hon tycker är ”extremt” och att de samlas för att be i en lokal som ska rymma kultur- och ungdomsverksamhet. Hon tycker vidare att det är olustigt att en grupp muslimer vill vädra sina bönemattor efter det att hennes medarbetare har gått in med hundar i lokalen.


Det är anmärkningsvärt att en verksamhetsansvarig för en organisation med så lång erfarenhet av socialt arbete bland religiösa minoriteter inte är medveten om att det inom alla religioner finns föreställningar och regler kring hur man beter sig i gudstjänstlokaler eller under bön. I synagogan förväntas exempelvis män bära huvudbonad, i kyrkan är det tvärt om. Vid ett moskébesök förväntas man ta av sig skorna. Många muslimer betraktar dessutom hundar i moskén som en form av rituell orenhet. Sådana regler och föreställningar kunde man förvänta sig att Caritas personal är väl informerade om, och i största möjliga mån försöker efterfölja.


Om det är så att föreningen Afrikas Horn på något sätt missköter sin verksamhet ska detta naturligtvis kritiseras. Men istället för grumliga insinuationer om religiös extremism önskar vi att Holmertz tydligare hade skrivit fram hur föreningen Afrikas Horns uppdrag ser ut, och hur de eventuellt missköter det. Självklart skall alla former av kriminella handlingar bli polisärenden oberoende av vilken ideologisk eller religiös tradition bakgrund utövarna har. Här får islam och muslimer inte utgöra något undantag.


Men det är viktigt att betona att människor i Sverige har rätt att utöva religion så länge de inte bryter mot lagen. Att vädra bönemattor eller bära sjal eller skägg är inte olagligt. Människor kan inte förnekas religion, eftersom religionsfriheten är en av våra grundläggande rättigheter.


Snarare än att tydligt rikta kritiken mot en bristande integrationspolitik till ansvariga myndigheter och politiker, riktar Holmertz den mot somaliska muslimer – som varit här länge, nyanlända, eller som eventuellt kan tänkas komma hit. Hon inleder sin artikel med att räkna upp hur många flyktingar, med fokus på somalier, som väntas anlända till Sverige i år och nästa år. ”Många” av dessa är kvinnor som, skriver hon, föder många barn och lever på bidrag istället för att söka arbete. Men dessa problem törs inte svenska myndigheter prata om, enligt Holmerz, av rädsla för att bli beskyllda för rasism. Genom denna argumentation förenar sig Holmertz med anti-muslimska och invandringsfientliga röster i Europa.


Slutligen lyfter hon fram den nederländska islamkritikern Aayan Hirsi Ali – ”galjonsfiguren för den muslimska kvinnans frigörelse” – som stöd för sina observationer. Utan att ytterligare gå in på det faktum att Hirsi Ali har en minst sagt ensidig bild av islam, muslimer och religion, bör det framhållas att hon för ett par veckor sedan i samband med en prisutdelning i Tyskland betonade att Anders Behring Breivik utförde sina terrorhandlingar i Oslo på grund av han hade blivit tystad i det offentliga rummet. Cirka 32 minuter i den video av hennes tal som har laddats upp på Youtube kommenterar hon det faktum att Breivik bland annat refererar till hennes kritik av islam. Trots att Breivik anknyter till europeiska och amerikanska islamkritiker (där ibland hennes egna texter) så betonar hon att det inte var dessa texter som fick Breivik att utföra sina handlingar och döda ett stort antal människor i Norge. Islam-kritik var inte pådrivande till terrordåden enligt Hirsi Ali, det finns en annan förklaring eftersom “He [Breivik] says very clearly that it was the advocators of silence, because all outlets to express his views were censored. He says that he had no other choice but to use violence”. Enligt Alis resonemang var det inte Breiviks åsikter eller tolkningar som var den bidragande faktorn till terrordåden, utan samhällets ovilja att prata om problemen med islam och invandringen.

Att Europa översvämmas av islamister som föder många barn och sakta islamiserar samhället inifrån medan politiskt korrekta politiker och akademiker tiger eller förnekar ”sanningen” är själva kontentan av den islamfientliga och konspiratoriska eurabiateori som uttrycks av anti-muslimska politiker i västvärlden.


Men tvärt emot vad dessa röster hävdar diskuteras islam och muslimers tro och praktik ständigt i svensk politik och media – just nu på Göteborgspostens debattsida och denna blogg. Det samma gäller de utmaningar som invandring och integration erbjuder. Detta är viktiga frågor som vi måste föra en kontinuerlig och kritisk diskussion kring. Rådande missförhållande och problem måste diskuteras på ett konstruktivt sätt utan att ta hänsyn till religiös eller politisk hemvist. Men liksom alla stora utmaningar kräver denna debatt kunskap och förmåga att se till viktiga nyanser och komplexiteter. Lika lite som muslimer, eller somalier, ska misstänkliggöras just på grund av att de är somalier eller muslimer, ska de slippa berättigad kritik på grund av sin religiösa och etniska tillhörighet.


Att som Holmertz utgå från grumliga och generaliserande föreställningar om islam, islamism och ”den muslimska kvinnan” bidrar inte till integrationen, utan är snarare en del av problemet.


(Idag, 26 juni, kunde vi läsa Gun Holmertz slutreplik i GP)


Göran Larsson, Professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet

Simon Sorgenfrei, Doktorand i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet
14 kommentarer:

 1. Tänk om islamkritikerna har rätt!
  Kvinnor som stenats till döds för att de blivit våldtagna kan inte yttra sig. Men om de kunde skiva en debattartikel, skulle ni då ha stämplat den som "ensidig"?
  Granska era egna motiv till varför ni ursäktar grymheterna inom islam!

  SvaraRadera
 2. Hej Feminix

  Kul att du hittat till vår blogg.
  Vi försöker inte ursäkta några grymheter inom någon religion.
  Denna debatt har heller inte handlat om stening.

  I inlägget, som du kommenterat, skriver vi:

  Om det är så att föreningen Afrikas Horn på något sätt missköter sin verksamhet ska detta naturligtvis kritiseras. Men istället för grumliga insinuationer om religiös extremism önskar vi att Holmertz tydligare hade skrivit fram hur föreningen Afrikas Horns uppdrag ser ut, och hur de eventuellt missköter det. Självklart skall alla former av kriminella handlingar bli polisärenden oberoende av vilken ideologisk eller religiös tradition bakgrund utövarna har. Här får islam och muslimer inte utgöra något undantag.

  Mvh
  Simon Sorgenfrei

  SvaraRadera
  Svar
  1. Citat från Holmertz replik i dagens GP (26/6) "Kanske skulle professor Göran Larsson, som i sitt inlägg på GP Debatt (24/6) skriver att mina åsikter är ”grumliga och generaliserande”, komma på ett studiebesök?" Ja, kanske ska ni åka dit, ta en kopp kaffe och se själva vad det är som får en senior socialarbetare med 18 år i branschen att slå larm, till stor risk och skada inte minst för sig själv?

   Radera
 3. Hej Mattias

  Ja, vi skulle gärna besöka såväl Caritas som Afrikas Horn. Jag bodde själv i Hjällbo för ett antal år sedan, och det vore intressant att se vad som hänt sedan dess.

  Vi menar inte på något sätt att det inte skulle finnas problem med integrationen i Hjällbo, eller på andra platser. Vad vi reagerat på är hur Holmertz på ett förenklat sätt kopplar dessa problem till "islamism".

  Mvh
  Simon

  SvaraRadera
 4. Hej!

  Jag tycker ni missrepresenterar vad Hirsi Ali sa. Det är inte hennes resonemang, utan hennes tolkning av Breiviks budskap. En liten, men viktig skillnad. Hennes tolkning kan vara fel, en då är det den som skall angripas.

  Sedan är det en tveksam metod att, istället för att bemöta den åsikt av Ali som Holmertz hänvisar till, bara peka på att Ali, enligt er, sagt tokigheter i andra sammanhang.

  SvaraRadera
 5. I er debattartikel i GP hänvisar ni till socioekonomiska och utbildningsmässiga orsaker till den bristande integration Holmertz tycker sig se och menar vidare att den koppling till fundamentalistisk religionsuppfattning hon hänvisar till inte har med saken att göra, eller inte är tillräckligt nyanserat presenterad.

  Hur ser ni på religion? Vad religion är och vilken roll den spelar verkar vara något ni vill diskutera att däma om vilka ämnen ni tidigare tagit upp på den här bloggen.

  Är religiös tillhörighet något som inte påverkar individer? Religiösa uppfattningar är något som ligger vid sidan av övriga livet på något sätt? Människors liv styrs enbart av deras socioekonomiska ställning medan den socialisering som bygger upp deras världsbild och i vilken religion ofta ingår inte påverkar hur de tolkar världen och hur de agerar i den?

  Enligt world value survey ligger de genomsnittliga värderingarna i muslimska länder och de genomsnittliga värderingarna i Sverige väldigt långt ifrån varandra. Beror dessa skillnader enbart på sociekonomiska orsaker? Varför ligger i sådana fall det rika USA på ungefär samma nivå som Irak på traditional values-secular values axeln? Kan inte det ha samband med religiöst inflytande på människors uppfattningar? Kan inte olikartade världsbilder vilket dessa olikartade värderings-cluster visar på försvåra integration av personer som flyttar till Sverige? Kan inte integrationen ytterligare försvåras om föreningar verksamma i Sverige förstärker dessa skillnader? som jag uppfattade Holmertz var det denna förstärkning av särskiljande drag, som t.ex. religiöst motiverad kvinnlig underordning visavi jämställdhet, hon reagerade på vad gäller situationen i Hjällbo.

  Shorthand för religiöst motiverade värderingar av detta slag är väl i gängse språkbruk "islamism" vad gäller Islam och kanske "bokstavstroende" vad gäller kristendom osv? I korta debattartiklar blir det väl att man uttrycker sig med sådana shorthand termer?

  SvaraRadera
 6. Hej Mia

  Tack för bra synpunkter och relevanta invändningar. Inom religionsvetenskapen är det vanligt att utgå från en uppfattning att "religion" inte existerar i sig själv och därför kan inte religioner handla, tänka eller agera på egen hand. Det är människor som handlar, tolkar och gör saker i religioners namn. Detta betyder att religioner inte kommer som några färdiga paket med färdiga uppfattningar om vad som är rätt eller fel - något som ofta både religiösa människor själva och kritiker av religion (eller specifika religioner) ofta hävdar. Därför är det precis som du säger människors värderingar som påverkar snarare än deras tillhörighet till en specifik religion. Skillnader i värderingar kan därför skapa konflikter och motsättningar - ett faktum som till exempel World Value Survey-undersökningarna pekar på. Det är dock viktigt att påpeka att konflikter kan ske mellan både människor av olika religionstillhörighet precis som inom och mellan troende som följer samma tro. Värderingskonflikter är ju inte heller unika för människor som anser sig ha någon tro - konflikter som grundas i olika värderingar återfinns i alla samhällen oberoende av tid och plats. Det är dock rimligt att anta att värderingskonflikter kan öka i och med globalisering och migration - men huruvida dessa motsättningar endast skall knytas till religion är dock tveksamt. Vi har förmodligen anledning att återkomma till dessa fler gånger på bloggen. Tack för ditt engagemang.

  /Göran

  SvaraRadera
 7. Jag håller med om att religion inte är ett subjekt i sig självt som kan handla, men däremot tror jag att en världsbild som delas av en grupp människor och som är baserad på religiösa föreställningar inte kan frikopplas från denna religion. Om man därför tycker att något personer som delar en specifik världbild gör eller värderingar som de har är olämpliga av någon anledning kan man söka orsaken till detta i den religiösa lära dessa människor själva säger sig utgå från. Tillhörigheten till en specifik religion kan alltså vara en av orsakerna till t.ex. bristande integration.

  Jag tror också att ledare för religiösa riktningar, speciellt fundamentalistiska sådana, presenterar sin riktning som ett färdigt paket för dem som lyssnar på dem. så i praktiken blir religiösa riktningar ofta färdiga paket med färdiga uppfattningar om vad som är rätt eller fel - det är ofta religiösa ledares uppgift att avgöra vad som är rätt eller fel för de som vänder sig till dem för att få råd t.ex. Som du själv säger hävdar ofta religiösa människor detta, dvs, de tror själva att det är så och om de tror det så påverkas de väl av vad de tror och "köper" dessa färdiga paket? Då är det väl relevant att undersöka på vad som finns i dessa paket och även att kristisera inslag i dessa paket?

  Du skriver att det är människors värderingar som påverkar och inte deras tillhörighet till en specifik religion. Tror du inte det finns någon koppling mellan en specifik religion och en uppsättning värderingar som många av dem som tillhör denna specifika religion delar? Om det finns en sådan koppling mellan värderingar och religionstillhörighet blir det väl i praktiken så att deras religionstillhörighet påverkar?

  SvaraRadera
 8. Göran, Simon.

  Som kommentar till en artikel på Newsmill om kritiken och hoten mot Gun Holmertz av Zulmay Afzali, afghansk muslim, skriver
  Jean-Francois Delancour det varje allmänbildad person egentligen redan vet om ortodox islamism men som experter som ni inte vill kännas vid. Vågar ni gå i svaromål?

  Delancour skriver:
  Du gör ett par viktiga ställningstaganden Zulmay men den bild av Islam du lägger fram är dessvärre inte riktigt överenstämmande med många av Islams mest grundläggande principer. Först och främst är Islam en totalitär ideologi som hävdar rätten att kontrollera människors privata och offentliga liv. Regering, lag och religion är detsamma. Det finns ingen separation mellan de tre.

  Islam är ett rättssystem och koranen en lagbok. I samma sekund ett barn föds in i en muslimsk familj och ett muslimskt samhälle så bryts en grundläggande mänsklig rättighet - nämligen rätten att välja att avsäga sig eller byta religion. Islamisk lag bryter mt de flesta individuella fri- och rättigheterna och är direkt människofientlig. Ideologin är antidemokratisk, misogyn, homofobisk, antisemitisk.

  Allt detta kan du inte bortse ifrån och i land efter land väljer muslimer företrädare som vill befästa detta på statlig och konstitutionell nivå. Även invandrade muslimer i Europa som levt här länge har röstat i majoritet för Islamister i till exempel de tunisiska valen. Du utgör således en minoritet och det är problemet.

  Samuel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Samuel

   islam tolkas och praktiseras mycket olika av olika muslimer och i olika tider på olika platser. De flesta muslimer skulle nog inte känna igen sig Delancours tolkning av religionen.

   Mvh
   Simon

   Radera
 9. Hej Samuel och Mia

  Tack för era synpunkter! Jag skall försöka att skriva en text om världsbild och religion där jag skall försöka att peka på hur religionsvetare kan se på på ett eventuellt samband mellan världsbild och religion.

  Mvh

  Göran

  SvaraRadera
 10. RVK skrev:
  "Det är anmärkningsvärt att en verksamhetsansvarig för en organisation med så lång erfarenhet av socialt arbete bland religiösa minoriteter inte är medveten om att det inom alla religioner finns föreställningar och regler kring hur man beter sig i gudstjänstlokaler eller under bön. I synagogan förväntas exempelvis män bära huvudbonad, i kyrkan är det tvärt om. Vid ett moskébesök förväntas man ta av sig skorna. Många muslimer betraktar dessutom hundar i moskén som en form av rituell orenhet. Sådana regler och föreställningar kunde man förvänta sig att Caritas personal är väl informerade om, och i största möjliga mån försöker efterfölja."

  Har ni missat att Afrikas Horns lokal inte är en gudstjänstlokal? De allmänna korridorerna som delas med övriga hyresgäster är ABSOLUT inte en moské. Det är anmärkningsvärt att ni menar att Caritas personal och besökare ska rätta sig efter Afrikas Horn som själva inte visar någon respekt överhuvudtaget mot övriga hyresgäster.

  RVK skrev:
  "Hon inleder sin artikel med att räkna upp hur många flyktingar, med fokus på somalier, som väntas anlända till Sverige i år och nästa år. ”Många” av dessa är kvinnor som, skriver hon, föder många barn och lever på bidrag istället för att söka arbete. Men dessa problem törs inte svenska myndigheter prata om, enligt Holmerz, av rädsla för att bli beskyllda för rasism. Genom denna argumentation förenar sig Holmertz med anti-muslimska och invandringsfientliga röster i Europa."

  P4 Göteborg rapporterade 2009 att knappt 18 procent av somalierna i Sverige har ett jobb. Somalierna är den grupp som har svårast att komma in i det svenska samhället. Det Gun skrev stämmer och även om det är en fruktansvärt verklighet så är det inte seriöst av er att avfärda det som anti-muslimskt och invandrarfientligt.

  Det är väldigt olyckligt när intellektuella nappar på all kritik som riktas mot olika muslimska grupper och ska försvara alla muslimer i alla situationer. Ni måste inse och erkänna att även muslimer kan göra fel och bete sig illa.

  Mvh
  Katten

  SvaraRadera
 11. Hej Katten

  Tack för dina kommentarer.
  Vi är väl medvetna om att muslimer precis som alla andra människor gör fel ibland. Det har vi också skrivit om här på bloggen, inte minst efter uppdrag gransknings reportage "Imamernas råd".

  Vad gäller debatten om islamism i Göteborg så framkom det ju först i gårdagens Studio 1 att det rörde sig om en arbetsplatskonflikt där två parter är oense om nyttjandes av gemensamma utrymmen, en korridor. Jag håller med dig om att det låter orimligt att Afrikas Horn lägger beslag på denna på ett sätt som försvårar Carotas verksamhet.

  Allt gott,
  Simon

  SvaraRadera
 12. Behöver du ett brådskande lån för att starta företag, skuldlån? köpa en bil eller ett hus? Om ja, oroa dig inte mer, För vi erbjuder alla typer av lån till en låg och överkomlig ränta på 2,5% utan säkerhet och utan kreditkontroll. Kom tillbaka till oss om du behöver ett lån, vänligen maila mig nu via:kw007042@gmail.com

  SvaraRadera