söndag 3 juni 2012

Ormpastorn har dött! Exempel på olika läsningar av Bibeln


En läsare har gjort mig uppmärksam på att den amerikanske pastorn som hanterar giftormar i Henry Rollins reportage för National Geographics har dött. I tidningen Dagen kan vi läsa att den kontroversielle pastorn dött efter att ha fått sitt femte ormbett. I linje med Markusevangeliet 16:17-18, som lyder: ”Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska”, menade pastor Mark Wolford att förmågan att hantera giftiga ormar var ett tecken på ”sann” tro. Den kristna församling som leddes av pastor Wolford räknas till en karismatisk gren av pingströrelsen.

Att hantera giftiga ormar eller att dricka gift för att manifestera sin tro är förmodligen något högst ovanligt, men att driva ut demoner tycks däremot vara betydligt vanligare. Även i Sverige har kristna pastorer och präster blivit sammankopplade med olika former av exorcism (senast i två uppmärksammade fall i Borås). Hur vanliga dessa praktiker är i Sverige är okänt, men utdrivningen av andar tycks framför allt förekomma bland karismatiska kristna grupper. Det bör dock betonas att olika föreställningar om besatthet och exorcism också förekommer bland icke-kristna grupper (till exempel bland vissa muslimska grupper, men också inom andra religiösa traditioner).

En snabb sökning på ”Markusevangeliet 16:17-18” på Internet ger också vid handen att ett flertal hemsidor och videos använder ovan nämnda passager från Bibeln för att betona att det skall finnas ett samband mellan religion, våld och övergrepp. Till exempel sammankopplas Markusevangeliets textrader i en video från Youtube med den händelse som ledde fram till att pastor Jim Jones fick sina medlemmar i Peoples Temple att dricka gift i Jonestown i Guyana. Incidenten som inträffade år 1978 resulterade i att 909 människor miste sina liv. Huruvida Jim Jones använde Markusevangeliet för att övertyga sina efterföljare att dricka gift är för mig okänt, men det är dock tydligt att merparten av världens kristna tolkar dessa passager som metaforer och inte som anvisningar eller rekommendationer att troende bör dricka gift eller hantera farliga djur. Ur detta perspektiv är den tragiska händelsen i Bluefield, West Virginia, som ledde fram till pastor Mark Wolfords död en tydlig illustration av att kristna tolkar Bibeln på flera olika sätt.

Professor, Göran Larsson, Göteborgs universitet  

4 kommentarer:

 1. Fin uppföljning prof. Larsson!

  SvaraRadera
 2. Tack! Fortsätt gärna komma med synpunkter och kritik.

  Mvh

  Göran

  SvaraRadera
 3. Intressant är att Markus 16:17 inte ingår i de äldsta handskrifterna. Bibelforskarna tror inte att de är en ursprunglig del av evangeliet. Detta markeras i de flesta nyrare kristna biblar, så det är fullt att merparten av dagens kristna inte ser passagen som en del av Bibeln överhuvudtaget och således inte tolkar den metaforiskt.

  Själv tror jag dock att merparten av världens kristna aldrig funderat över vad Markus 16:17 har för betydelse för deras liv.

  SvaraRadera
 4. Själv tror jag att detta bibelsammanhang handlar om Guds beskydd i livet. Han vill verkligen beskydda och bevara oss från allt det som på olika sätt vill skada, bryta ner och färdärva i våra liv, Att tolka det ordagrant och utsätta oss och Gud för detta stämmer inte överens med andra bibeltexter.

  SvaraRadera