fredag 8 juni 2012

Journalistikens dilemma


I en krönika i Aftonbladet skriver Belinda Olsson om ett problem som vi flera gånger berört på bloggen. Svenska journalisters osäkerhet inför att rapportera om islam ”Vi journalister är livrädda att trampa snett, kan ju bli rasister på kuppen.”

Sedan dröjde det naturligtvis inte lång stund innan den islamkritiska nyhetsbloggen Avpixlat plockade upp hennes krönika och gjorde precis det Belinda Olsson pekar på som ett problem. De använder hennes text för att bekräfta sin egen världsbild, där islam och journalistkåren är två av de största problemen.

Svenska journalister med självinsikt och självkritik är vi inte bortskämda med, dessa är en närmast utdöende sort – om de någonsin har funnits […] Trots sina egna bidrag till den politiskt korrekta pesten,” skriver Avpixlats anonyma skribent, har Belinda Olsson ”författat en ovanligt rättfram och nykter text om sin egen yrkeskårs beröringsskräck inför islam.”

Uppdrag gransknings reportage om rådgivning i moskéer, liksom de interna diskussioner som förs om hur man på ett effektivt sätt ska kunna fortsätta sin granskning, tyder på att det inte finns någon ”beröringsskräck för islam” bland svenska journalister. Snarare en viktig självreflektion och ambition att bli bättre.

Simon Sorgenfrei,
Doktorand i religionsvetenskap, Göteborgs universitet 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar