söndag 10 juni 2012

Ett djävulskt fordon?


En registreringsskylt med talet 666 kan vara anstötligt för religiösa enligt transportstyrelsens beslut i veckan. Det var i samband med en omregistrering som en motorcyklist i Falköping förbjöds att använda den registreringsskylt som han tidigare hade använt i fem år. Vid den första registreringen var det inga problem att ha talet 666, men nu har reglerna skärpts.

Den passage i Bibeln som nämner talet 666 och som ofta förknippas med djävulen och det onda återfinns i Uppenbarelsebokens kapitel 13, vers 18. Denna passage lyder: ”Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.”

Förutom i Bibeln är sifferkombinationen också vanligt förekommande i populärkulturella sammanhang och flera hårdrocksband och filmmakare har använt talet. Till exempel återfinns siffrorna 666 på skivomslaget till Black Sabbaths femte album Sabbath bloody Sabbath från 1973, men talet är förmodligen mest känt genom låttexten från Iron Maidens The Number of the Beast från 1982.

Rädslan för talet 666 har till och med fått en egen term. Att lida av hexakosioihexekontahexaphobia innebär kort och gott att man är rädd för talet 666 och dess eventuella negativa inverkan. Precis som vissa är rädda för att kliva på så kallade A-brunnar är andra rädda för att bo i hotellrum eller adresser som har talet 666. Ett känt exempel på detta skall ha varit paret Ronald och Nancy Reagan som 1979 lät ändra numret på sitt hus i Bel Air, Los Angeles, från 666 St. Cloud Road till 668 St. Cloud Road. Rädslan för vissa specifika nummer är dock inget unikt för kristna västerlänningar. Till exempel förknippas siffran fyra (men också andra jämna tal som 44, 444) med otur eller död i kinesisk kultur.  

Förutom att fallet med registreringsskylten är ett intressant exempel på att religionshistoriska föreställningar är medvetet eller omedvetet rotade i vår föreställningsvärd är det också en illustration av att ”religion” ofta skapar debatt i det offentliga rummet. Precis som symboler som kors och kläder som kippa, nunnedok och olika former av slöjor, väcker en registreringsskylt med siffrorna 666 debatt.

I detta sammanhang kan det vara intressant att betänka vad som faktiskt står i Religionsfrihetslagen (1951:680). I denna grundläggande rättighet ges människor i Sverige både rätt till att utöva eller bekänna sin religion, men också rätten att slippa att följa religiösa föreskrifter. I paragraf 1 kan vi även läsa: ”Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.” Men vad som stör samhällets lugn eller väcker allmän förargelse är mycket svårt att fastställa och det finnas inte några tydliga eller enkla objektiva kriterier. För vissa människor är till exempel kyrkklockans klämtningar på söndag rogivande, medan andra uppfattar detta som något störande eller förargelseväckande. Att bära t-shirts med textrader som ”elitfeminist”, ”Jesus är min kompis” eller ”God is great, but Satan is greater” kan vara anstötligt för vissa, acceptabelt för andra eller ett tecken på att individen endast uttrycker sin ideologiska/teologiska övertygelse eller musikaliska smak.

Frågan är dock om det är myndigheters uppgift att avgöra huruvida vissa texter eller sifferkombinationer är anstötliga eller inte. Oberoende av hur vi svarar på denna fråga är det tydligt att Transportstyrelsens beslut har laddat en registreringsskylt – en plåtbit med några siffror – med en slags religiös betydelse. Ur detta perspektiv blir registreringsskylten en påminnelse om att talet om religion och religiositet är ett känsligt ämne i det offentliga rummet. Vad som är religion eller inte-religion är också beroende av vems perspektiv vi väljer att utgå ifrån. Detta har berörts tidigare här på bloggen. Är kyrkklockornas dova ton ett uttryck för stillhet och andlighet eller är det endast ett oljud som stör den allmänna ordningen? Är det en hädelse att åka motorcykel med en nummerplåt med talet 666? Vad tycker ni som läsare?

Göran Larsson, Professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet 

5 kommentarer:

 1. Nu finns det iofs gott om skyltar med 666 på, Ungefär var tusende. Fast då talar vi om vanliga skyltar som inte specialbeställts.

  Man kan också fråga sig om paret Reagan led av en "fobi". Själv skulle jag inte vilja ha 666 i en registreringskylt eller som adress, men det är inte pga fobi, eller förmodad andlig påverkan, utan att hela världen ständigt skulle tjata om det. Och det beror nog mer på Iron Maiden, än på Bibeln.

  SvaraRadera
 2. Itpastorn uttryckte min åsikt exakt.

  SvaraRadera
 3. Hej

  Håller med om din kommentar när det gäller familjen Reagan - deras beslut handlar nog mest om att de inte vill bli utsatta för synpunker och kritik från allmänheten. Huruvida Iron Maiden har mer genomslag än Biblen låter jag dock vara osagt, men populärkulturen har självklart en stor betydelse. Fortsätt gärna att kommentera!

  Mvh

  Göran

  SvaraRadera
 4. Samtidigt så handlar texten om att dra en gräns mellan frihet till och frihet från religion. Är det upp till individen att avgöra om han eller hon vill ha en registreringsskylt med en viss kombination av siffror eller är det en myndighet som skall besluta om detta? Det finns ju exempel på andra registreringsskyltar som också kan skapa konflikter, förutom könsord, kan ju även vissa skyltar innehålla kombinationer som ger associationer till rasistiska organisationer eller en viss sexuelläggning. Min text försöker först och främst att diskutera den svåra frågan om religionens plats i det offentliga rummet.

  Mvh

  Göran

  SvaraRadera
 5. Här: http://www.dn.se/motor/en-personlig-bilskylt-tack?rm=print kan man läsa om de regler som gäller för bla nummerplåtar.

  SvaraRadera