lördag 9 juni 2012

Religioners överlevnad beror på hur barnen undervisas och fostras


Något som är religionsvetenskapligt intressant att studera är religionsundervisning, detta görs bland annat inom den subdisciplin till religionsvetenskap som vi kallar religionsdidaktik. Inom alla religiösa traditioner finns en medvetenhet om nödvändigheten att undervisa den uppväxande generationen om den egna religionen, men kanske framförallt in i religionen. Överallt i världen görs detta i människors hem, men också i församlingars egna religionsundervisning, som t ex kyrkors söndagsskolor eller moskéers koranundervisning. I Washington Post kan vi läsa att den här helgen uppmärksammas barn i många amerikanska kyrkor just av den anledning att framtiden för olika församlingar beror av barnen. Det är också just detta som gör studiet av olika religiösa församlingars religionsundervisning så intressant. I sin religionsundervisning formulerar varje församling vad de tycker är viktigt för den framtida generationen att känna till. Den som undervisar barnen, läraren, väljer ur sin egen kunskapsarsenal det som hon eller han tycker är viktigast att kunna. Lika intressant som att se vad som väljs att förmedlas till barnen är vad som inte väljs. Finns det t ex aspekter av religionen som läraren inte tycker är relevant? Varför tycker läraren det? Genom att studera just religionsundervisning blir det faktum att religioner är ett föränderligt fenomen mycket tydligt. Det som undervisas i olika religiösa församlingar 2012 är inte detsamma som undervisades 1912, urvalet speglas nämligen i hög grad av samtiden.

Jenny Berglund, lektor i religionsvetenskap, Södertörns högskola

2 kommentarer:

  1. Ja - jätte intressant ämne! Själv tror jag detta är grunden till att någon överhuvudtaget tror på gud och massa andra metafysiska utsagor som det saknas emperi för. I P3 förra hösten lyckades de fånga kraften i denna mekanism - se min blogg från 8 januari i år (länkar till ljudklipp och allt finns där) Tror på tomten

    SvaraRadera
  2. En annan intressant fråga är om just tron på gud är så viktig för religionens överlevnad (utan att ens gå in på hur olika fenomenet gudstro kan arta sig). Vetenskapsmännen på Christer i P3 visar ju faktiskt att folk fortsätter att fira jul, även efter de slutat tro på tomten.

    SvaraRadera