måndag 4 juni 2012

Slutet på Religionshistoria?

 Lena Roos som är forskarassistent i religionshistoria vid Lunds universitet håller i ett runda-bordet-samtal på EASR-konferensen på Södertörn i augusti där konferensdeltagarna inbjuds att diskutera kring temat ”The end of History of Religions in Sweden?” Diskussionen kommer att utgå från ett projekt som rör studiet av icke-kristna religioner på svenska lärosäten. Projektet visar en tendens att vissa forskningsområden, särskilt nutida studier och islamstudier, har växt kraftigt de sista årtiondena. Andra forskningsområden har däremot minskat rejält. Det här får naturligtvis konsekvenser för framtiden och möjligheterna att utöva kvalificerad forskning i Sverige inom ämnet Religionshistoria.
Utifrån resultaten av Lena Roos forskningsprojekt kan man ställa sig många frågor. Vad sker med mer historiskt inriktade studier? Vad med andra inriktningar än islamologi? Vad med språkkunskaper? Var är ämnet Religionshistoria egentligen på väg? Och, sist men inte minst, vad vill vi att Religionshistoria skall vara i framtiden, och hur kan vi påverka det?
Det här är frågor som alla religionshistoriker bör ställa sig och jag hoppas att många kan komma och bidra till diskussionen!
Susanne Olsson, Docent i Religionsvetenskap, Södertörns högskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar