tisdag 26 juni 2012

Minaretförbudet i perspektiv


Patrick Haenni och Stéphane Lathion har redigerat boken The Swiss Minaret Ban: Islam in Question som kan laddas ner gratis, som går in på temat om religioners synlighet som ett problem, som den här bloggen varit inne på i flera tidigare inlägg. Boken illustrerar hur debatten inte längre rör immigranters kultur som tidigare utan deras ättlingars religion och att debatten framförallt rör synliga aspekter av islam såsom kvinnors klädsel, moskéer och minareter. Olivier Roy skriver i efterordet att detta paradoxalt nog visar att muslimer nu är rotade i Europa och att synligheten av religiösa fenomen är en konsekvens av det. Han skriver att denna paradox implicit erkänns av de som är kritiska och/eller fientligt inställda till islam och att det är något som erkänner en muslimsk närvaro i Europa men samtidigt är ett uttryck för en önskan att osynliggöra dem.
 

Roy menar att en central fråga för många icke-muslimska européer är om islam är en religion som är förenlig med väst som kultur, men han menar också att vi inte riktigt vet vad det är vi ska diskutera. Om vi sätter upp västliga värderingar mot islamiska så är frågan hur vi ska definiera dem och visar hur de inte är så enhetliga om man börjar skrapa lite på ytan. Roy nämner t.ex. katolska kyrkans motstånd mot liberal sekularism, särskilt vad gäller frågor som rör sexualitet, kvinnor och familjerfrågor, som ett exempel på att det inte är givet vad som är västliga värderingar och att det inte är något enhetligt. Om vi försöker definiera islamiska värderingar står vi på samma sätt inför ett spektrum av olika åsikter om vad det skulle vara och bara i Europa finns mängder av olika islamtolkningar. Men debatten ger ändå intrycket att det skulle finnas två monoliter, väst och islam.


Debattens fokus på synliga religiösa uttryck menar Roy är ett resultat av att många inte helt vet vad de ska göra med islam. På grund av det försöker många definiera vad som är ”bra” islam, vilken är en moderat och diskret, näst intill osynlig, islam. Debatten om religiösa symboler menar Roy syftar till att definiera en ”minimal” islam som passar in i Europa, inte genom gemensamma värderingar utan genom en osynlighet som passar in i sekulariseringstänkandet. En osynlig islam upplevs inte som ett hot. Bokens kapitel illustrerar denna problematik på olika sätt och är väl värd att ta med sig i hängmattan på semestern.


Susanne Olsson, docent i Religionsvetenskap, Södertörns högskola

26 juni, 2012

1 kommentar:

  1. Vad anser ni om att antalet muslimer i Europa ökar medan ursprungsbefolkningarna minskar, vilket innebär att muslimer inom en eller två generationer blir i majoritet?
    Jag råder er att ta del av den i Norge boende exilirakiern, Walid al-Kubaisis film "Muslimska Brödraskapet - Om Frihet och Jämlikhet". Den finns på YouTube.
    Vänliga hälsingar
    Feminix, islamkritiker

    SvaraRadera