fredag 15 juni 2012

Den karismatiske ateistentreprenören


I dagens Dagen kan vi läsa ett porträtt av humanisternas ordförande Christer Sturmark. I artikeln tecknas Sturmark – ateistentreprenören som han kallas – som en karismatisk ledare med lysande entreprenörsegenskaper. 

Trots att humanisterna är en till medlemsantalet mycket liten församling (5500 enligt artikeln), hörs och syns de i allt fler mediala sammanhang. Sturmark har också på ett framgångsrikt sätt knutit starka profiler och opinionsbildare till föreningen.

Kanske kan även andra livåskådningssamfund dra lärdom av Sturmarks ledarstil? Som vi kan se i Hans Leanders inlägg här nedan diskuterar man vilka språkkunskaper framtida präster kan avkrävas. Och sedan lång tid förs samtal om hur en eventuell svensk imamutbildning ska utformas.

Men språkkunskaper och boklärdom kanske inte räcker för att framgångsrikt leda ett trossamfund i dagens samhälle? Kanske borde religiösa företrädare lära av näringslivet?

Vad tror ni?

Simon Sorgenfrei
Doktorand i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

7 kommentarer:

 1. Som jag uppfattar det har detta, alltså att man tar lärdom av forskning kring organisation och ledarskap från näringslivet, redan plockats upp i många församlingar. Sedan tror jag att ledarskap i trossamfund sällan präglas/präglats av bara boklärdom och språkkunskapp - att vara en ledare har nog för det mesta krävt mer än dessa egenskaper! Talade med en pastor om ett ledarskapstest kring ledarskapsstil de gjort bland församlingens pastor, majoriteten hade blivit "entreprenörer" och "integrerare/fokus på relationer". Skulle tro att de finns fler pastorer än dessa som präglas av dessa "ledaregenskaper"!

  SvaraRadera
 2. Tack för en intressant kommentar Julia. Resultaten av sådana ledarskpastester vore ett spännande forskningsmaterial (speciellt om man kunde komma över sådana som gjorts under längre tid). Jag tror - och nu spekulerar jag vilt - att de flesta svenskar inte tänker på präster i svenska kyrkan som särdeles karismatiska ledare. Dessa finns mest i Selma Lagerlöfs romaner...fast nu kanske jag överdriver en aning.

  Mvh
  Simon

  SvaraRadera
  Svar
  1. Haha. Man kanske borde utöka studien och göra en jämförande studie mellan pastorer och präster :)

   Radera
 3. Förklaringen kanske inte har med teknik att göra (vilka webforum han använder mm) utan den stora skillnaden kanske är att Christer Sturmark i viss mån är talesmans för en livsåskådning (ateism/sekularism) som majoriteten av svenskar har? De är inte med i något trossamfund men utgör huvuddelen av vårt svenska samhälle. Och då kanske de 5000 medlemmarna i Humanisterna ska jämföras med hur många präster trossamfunden har?

  SvaraRadera
 4. Xenolith

  Jag är inte säker på att jag förstår hur du menar. Om Sturmark både är karismatisk, bra på att föra ut sitt budskap OCH detta dessutom harmonierar med majoritetsuppfattningen, borde inte Humanisterna i så fall ha fler medlemmar? Hur speglar det antalet präster i kyrkan?

  Simon

  SvaraRadera
 5. Nja,
  Jag menade bara att det var en förklaring på att han fått så stort genomslag (torts att humanisterna "bara" har 5500 medlemmar). Vad gäller prästjämförelsen så tror jag humanisternas medlemmar är betydligt mer utåt-gående och aktiva än vad kanske troende i ett religiöst förbund är (särskilt om man jämför med de som t.ex. "föds in" i kristna kyrkan) dvs många av dem kanske håller en aktivitetsnivå (på facebook, tidningar bloggar mm) som svarar mot en aktiv präst insats (inkl han presdikningar) -skulle i så fall vara rimligare att jämför deras medlemsantal med antalet präster (jämföra äpplen med äpplen...) och antalet församlingsmedlemmar kanske då skulle jämföras med antalet sekulära svenskar som är med i det sekulära samhället (betalar skatt, handlar på ica/konsum mm). Med ett sånt angreppsätt är det inte så konstigt att ledaren Christer och humanisterna "syns och hörs" så pass mycket...

  SvaraRadera
 6. Det är värt att notera att den lite fascinerande rubriken på Dagens artikel om Humanisterna och Christer Sturmark är: "Han vill sudda ut Gud i samhället". Några timmar innan jag fick ögonen på Dagen artikel hade jag just publicerat en blogg med rubriken "Gud och välsignelsen. Svar till Marcus Birro" (kan googlas). Som medlem i Humanisterna, ateist och ett starkt och engagerat förhållande till mitt kristna arv så kan bloggen också läsas som en sorts komplicerande genmäle till Dagens reportage.
  Carl Gustaf Olofsson

  SvaraRadera