söndag 10 juni 2012

Islam – en medelväg till dialog och samexistens

I helgen (8-9 juni) var jag på en konferens i Stockholm  som handlade om islam som en religion som förespråkar tolerans och samexistens. Den rubrik som satts för mötet var: ”Tillsammans för att främja värden av dialog, tolerans och samlevnad” och det var också något som gick igen i många av talen. Teman för talen i de olika sessionerna var Religion, Kultur och Media och för en religionsvetare var det naturligtvis extra intressant att höra vilken islambild som presenterades. Återkommande ord var tolerans, samexistens, dialog, kommunikation och ordet ”wasatiya” i betydelsen centum eller medelväg, nämndes och stod också med i texter som delades ut från det Kuwaitiska Awqaf-ministeriet, som var en huvudsponsor. Islam presenterades som en medelväg som var emot extremism av alla slag och det betonades att man skulle vara god mot alla, inte bara muslimer, och att det var viktigt att inte bara komma med vackra ord utan att dessa också skulle avspeglas i människors beteende. Det betonades också att det var viktigt att jobba emot alla former av rasism, islamofobi och antisemitism. Många talare under båda dagarna var eniga om att, som Jan Henningsson uttryckte det, den kortaste vägen mellan två hjärtan är leendet. Det återkom också att dialog inte var ’dawa’, mission, så initiativet bakom konferensen var alltså inte att konvertera andra till islam.


Bland arrangörerna fanns många muslimska organisationer i Sverige, t.ex. al-Risalah Skandinaviska stiftelse och Svenska fatwarådet. Jag hade blivit inbjuden av Abdelhafid Mebrouk som deltog i organisationen. Även Hassan Moussa som är ordförande för Svensk islamisk stiftelse för dialog och kommunikation deltog i organisationen och han höll några inlägg där han passionerat talade om Sverige som hade tagit emot honom och att han såg det som av yttersta vikt att försvara Sverige och de utländska delegaterna måste ha fått ett intryck att Sverige var väldigt generöst och tolerant mot muslimer. Inga större diskussioner om det svenska politiska klimatet eller svensk media kom upp. Den danske imamen Abdelwahed Petersen talade dock om hur muslimer och islam demoniseras i dansk press. Under mediadiskussionen togs också upp att det i västvärlden finns en rädsla för islam och muslimer och även tvärtom att muslimer har en rädsla för västvärlden, och att man kan förstå det historiskt och att det är viktigt att journalister tar sitt ansvar och försöker nyansera.
Bland de inbjudna gästerna fanns arabiska diplomater och religiösa företrädare, t.ex. stormuftin från Oman, Ahmed bin Hamad al-Khalili ovh Ahmed Hlayyel från Jordanien och många många fler. Organisatörerna hade ansträngt sig att få deltagare från olika länder och en talare var t.ex. från Iran. Men förutom religiösa dignitärer återfanns även journalister som Othman Othman från al-Jazeera, Mohammed Salam från den saudiska kanalen Iqra’ Och Mohammed Safi från al-Jazeera, som bidrog till att diskutera mediabilden.
Bland svenska talare återfanns t.ex. Mehmet Kaplan från Miljöpartiet, Professor Klas Borell från Mittuniversitetet, Max Stockman från SST, Kaj Engelhart från katolska kyrkan och Jan Henningsson, UD, som förövrigt talar vansinnigt bra arabiska vilket imponerade på alla deltagare. Här kan tilläggas att de två översättarna onekligen hade ett tufft jobb under konferensen och förtjänar en varsin guldstjärna!
Endast vå muslimska kvinnor återfanns bland talarna, Suad Buhamra frå Kuwait och norska konvertiten Sandra Meriem Moe, som i sitt tal berättade att hon är den enda muslimska ledaren i Norge. För övrigt kan jag tillägga att kvinnor deltog i konferensen och lyssnade på samtalen och de var engagerade och hade väldigt insiktsfulla kommentarer, men dessa hölls inom gruppen av kvinnor endast, vad jag lade märke till åtminstone. Så förhoppningsvis får fler muslimska kvinnor tillfälle att tala vid nästa dialogkonferens! Tanken är nämligen att detta skall vara en återkommande konferens och då får vi också hoppas få höra mer om konkreta förslag på hur dialogarbete i praktiken kan gå tillväga. Personligen tycker jag också att det är synd att svensk media inte var på plats och rapporterade om detta dialoginitiativ från svenskt muslimskt håll men förhoppningsvis ändras även det till nästa konferens.
Susanne Olsson, docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola
10 juni, 2012

1 kommentar:

  1. Ser ni inte det största problemet med islam? Att islam kräver av alla muslimer att bidra till att islam tar över makten i alla länder där de befinner sig. Inte med våld i morgon, utan med befolkningsökning inom ett par generationer. Detta är det största hotet mot vår sekulära demokrati. Sverige kommer att bli en muslimsk diktatur om vi inte NU stoppar den muslimska invandringen till Sverige. Kom ihåg att muslimer har tillåtelse av sin gud att ljuga för oss otrogna.

    SvaraRadera