torsdag 8 november 2012

Återupprättelse för katolska kyrkan i Tjeckien


I dagens nätupplaga av bland annat SvD kan vi läsa att katolska kyrkan i Tjeckien skall få tillbaks mark och fastigheter för miljarder av kronor av staten. Skälet är att kyrkan skall kompenseras för de tillgångar som staten beslagtog i och med det kommunistiska styret från och med 1948. Frågan har skapat debatt i Tjeckien och vissa menar att landet framför allt är ateistiskt och att kyrkan är rik nog och därför är det fel att ge tillbaks dessa egendomar.

Samtidigt som staten lämnar tillbaks mark och fastigheter till katolska kyrkan brottas landet med ekonomiska svårigheter, ett faktum som skapar debatt och motsättningar enligt medias rapportering. Katolska kyrkan i Tjeckien var dock inte det enda samfund som fick lida under den Sovjetiska ateistiska politiken som introducerades i stora delar av Europa efter andra världskriget. Moskéer, synagogor och kyrkor beslagtogs och vandaliserades i ett flertal länder i det forna Sovjetunionen och Tjeckien var inte på något sätt ett undantag. Huruvida andra stater också är beredda att ersätta och kompensera dessa övergrepp är oklart och det finns skäl att tro att fallet i Tjeckien kan få betydelse i ett flertal stater i det forna Sovjetunionen.

Samtidigt som ateistiska uppfattningar tycks vara utbredda i Tjeckien är det uppenbar att den ateistiska politiken inte helt krossade de organiserade religionerna. I ett flertal länder i det forna Sovjetunionen tycks vi snarare se ett växande intresse för religion och religiositet. Som vi har skrivit om tidigare här på bloggen är det också tydligt att bland annat Ryssland försöker att använda sig av den ryska ortodoxa kyrkan för att legitimera sin auktoritet - ett faktum som också ifrågasätts av bland annat aktivister som Pussy Riot som vi också har skrivit om ett flertal gånger om här på bloggen. Religionens plats och funktion i de forna Sovjetstaterna är därför långt ifrån passerad och vi har all anledning att följa utvecklingen i denna del av världen.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar