onsdag 21 november 2012

Ny avhandling i islamologi analyserar föreställningar om islam och muslimer i svensk politik


Avhandlingen När islam blev svenskt undersöker hur islam och muslimer framställts i offentlig svensk politik 1975–2010. Avhandlingen lyfter fram hur svenska staten och de svenska riksdagspartiernas genom olika former av politiska ställningstaganden har försökt att administrera, kanalisera och slutligen konstruera en acceptabel version av islam, vilket inkluderar en tolkning av islam som omfamnar måttfulla värderingar, är sekulariserad och liberal. 

Genom att analysera material från offentligt tryck tecknas en bild av de förändringar som inträffat i den politiska debatten om islam och muslimer i Sverige under de senaste 35 åren. 

De två initiala perioderna 1975–1980 och 1980–1990 visar hur frågan om islam och muslimer i Sverige främst relaterades till praktiska frågor som exempelvis berörde utbildningsväsendet och frågan om religiös slakt. Under 1990-talet vidgades de frågor som relaterades till islam och muslimer och relaterades exempelvis till religiösa friskolor och invandring. Förändringen visade på en tydligare problematisering av islam och muslimer i det svenska samhället. 

Under 2000-talet skiftade diskurserna i riktning mot att handla om antisemitism bland muslimer och araber, islamofobi och islamism. Studien åskådliggör hur en politisk diskurs om islam och muslimer har formats över tid och rört sig från en trevande inledning under den andra halvan av 1970-talet med främst praktiska frågor om inklusion, till att under 2000-talet handla om exklusion, särskilt vilka värderingar som är oacceptabla att hysa för individer i det svenska samhället.

Disputationen sker på fredag 23/11 kl. 14.15. vid Centrum för Teologi & Religionsvetenskap, Lunds universitet

Johan Cato, doktorand i islamologi, Lunds universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar