måndag 19 november 2012

Religionskonflikter kring samkönade äktenskap


För några dagar sedan skrev jag en kort text om konflikterna kring utnämningen av Tonio Borg från Malta som EU-kommissionär. Enligt kritikerna - bland annat svenska Cecilia Wikström (FP) - representerar Borg en gammalmodig och förlegad syn på äktenskap, kvinnors rättigheter i samhället och homosexualitet. Tidningen Världen idag menade dock att Borgs åsikter representerar en traditionell kristensyn och att han står för värden som många människor har i Europa. Till viss del tycks denna slutsats vara rimlig.

Under veckan har flera olika media (bland annat EXPO, Expressen och SvD) rapporterat att den franske presidenten François Hollandes förslag att legalisera samkönat äktenskap har möts med kraftiga protester och mer än 100 000 människor skall ha deltagit i demonstrationer mot ändringen av lagen. Sedan 1999 kan homosexuella i Frankrike registrera partnerskap, men de har inte rätt att gifta sig vilket bland annat förhindrar homosexuella från att adoptera barn. Kritiker menar att det skulle leda till incest och polygami om homosexuella skulle få rätt att gifta sig och fler än 1000 borgmästare har skrivit under protester mot förslaget. Kritiken tycks dock komma från framför allt den katolska kyrkan.

Kardinal Andre Vingt-Trois, som är ärkebiskop i Paris, menar till exempel att Hollandes förslag är ett "svek" och att det skulle sätta hela samhället i gungning enligt EXPO:s rapportering. Ärkebiskopen vill också hindra homosexuella från att gifta sig eftersom deras barn skulle utsättas för diskriminering i skola och samhälle. Serge Dessault från det konservativa partiet UMP betonar att ett accepterande av lagförslaget skulle leda till en förändring av hela den franska nationen. Han säger: 

"Det blir slutet för familjen, slutet på barnens utveckling, slutet på utbildning. Det är en stor fara för nationen."

Bland de som protesterar återfinns förutom katolska grupper, gaygrupper mot äktenskap, abortmotståndare och muslimer enligt Expressen. Trots dessa negativa uppfattningar är det viktigt att understryka att en majoritet av fransmännen är positiva till lagförslaget. Enligt undersökningar genomförda av tidningen Le Monde är 65 procent för lagförslaget för legaliseringen av samkönat äktenskap och 52 procent för homosexuellas rätt att adoptera enligt EXPO.

Utan att gå in på några detaljer i argumentationen visar protesterna i Frankrike att en betydande andel individer i Europa anser att homosexualitet är ett problem och att denna uppfattning tycks vara relativt vanlig bland ledande katoliker i Frankrike. Huruvida det är möjligt att tala om två europeiska positioner i debatten om religion och homosexualitet är svårt att belägga med hjälp av detta begränsade material, men det är tydligt att den uppfattning som företräds av Cecilia Wikström inte är oemotsagd bland vissa inflytelserika grupper i Europa. Ur dessa perspektiv är demonstrationerna och proteserna tydliga illustrationer av att kristna tolkar och förhåller sig till frågan om homosexualitet och jämlikhet på olika sätt och att det finns olika uppfattningar om vilka värden som skall ligga till grund för Europa. 

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar