söndag 4 november 2012

Koranundervisning och hemspråk


I gårdagens pappersutgåva* av GT rapporteras att ett flertal föräldrar har anmält modermålsundervisningen i somaliska i Göteborg. Anmälan som bland annat har lämnats in av Qamar Claesson handlar om att lärare i somaliska har blandat in islamiska komponenter i undervisningen och att lärarna i Somaliska är obehöriga och saknar kunskap om hur undervisning skall bedrivas i svensk skola. Bland annat skall vissa lärare som har varit knutna till modersmålscentrum i Göteborg exempelvis frågat varför flickor inte bär slöja och blivit upprörda när eleverna saknar kunskaper om islam och Koranen. Anmälarna anser att undervisningen dels varit bristfällig och dels konfessionell. Enligt skollagen får inte undervisning innehålla konfessionella element och det är mot denna bakgrund som modersmålsundervisningen anmäls.

Att föräldrar blir upprörda över bristfällig och osaklig undervisning som tycks bryta mot skollagen är lätt att förstå. Samtidigt är det svårt att få en bild av på vilka sätt läraren/lärarna har försökt att få eleverna att lära sig Koranen. Har läraren i Somaliska försökt att undervisa eleverna i arabiska? Koranen är ju nedtecknad på arabiska och inte Somaliska. Från rapportering tycks det snarare handlat om att lärare har haft synpunkter på elevers kunskaper om islam och att de inte följer lärarnas uppfattningar om hur islam borde tolkas och inte om någon slags koranskola vilket GT antyder. Att elever och föräldrar kan reagera kraftigt på dessa "pekpinnar" är inte konstigt och att det kan tolkas som ett brott mot skolans konfessionsneutralitet är inte heller konstigt. Både föräldrar och elever skall vara säkra på att inte utsättas för religiös påverkan och om GT:s rapportering är korrekt är det möjligt att lärarnas undervisning kan ses som konfessionell. Huruvida bristerna i hemspråksundervisningen skall likställas med en koranundervisning är dock en öppen fråga.

I artikeln kan vi även läsa att anmälarna menar att lärarna i Somaliska är utskickade från "moskén" för att de "vill fånga upp unga och lära ut tron". Vilken moské eller organisation det handlar framgår inte och Inger Fält som är områdeschef på Språkcentrum i Göteborg varken kommenterar eller dementerar detta påstående. Istället framhåller hon att de berörda lärarna skall informeras om situation och problemen som anmälaren framhåller. Nu återstår att se huruvida anmälningen leder till att lärarnas undervisning ändras eller om de tas ur tjänst och Språkcentrum avslut kontrakten med de berörda lärarna. Samtidigt är det viktigt att anmälarens anklagelser om att lärarna skulle vara utsända av en moské för att rekrytera och lära unga människor om islam utreds och granskas mer ingående.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

* De aktuella artiklarna "Barnen fick läsa koranen på språkkurs" och "svårt att hitta behörig lärare" och båda skrivna av Erik Terneborn och de är publicerade i GT, lördagen den 3 november, sidorna 8-9. Om artiklarna publiceras på nätet kommer vi att lägga ut länkar till dem.  

1 kommentar:

  1. Saken är ju ganska enkel. Vem tror att föräldrarna hittat på? Det finns alltså alla skäl att tro att lärarna använt lektionerna till att lära ut islam. Det måste utredas och har föräldrarna rätt skall lärarna sparkas. Dom är uppenbart olämpliga.

    Sen saknar det förstås betydelse VILKEN moské som ligger bakom.

    Man skall inte tillåtas indoktrinera tills man blivit påkommen och sen få en chans till!

    SvaraRadera