fredag 16 november 2012

Sverigedemokraterna och rasismen


Ingen har väl kunnat undgå de senaste dagarnas turbulens kring Sverigedemokraterna och den film som visar hur tre toppnamn inom partiet utdelar rasistiska och sexistiska tillmälen i samband med ett bråk i Stockholm 2010. Med hänvisning till den ”nolltolerans mot rasism” som partiledaren Jimmie Åkesson nyligen infört blev SDs ekonomisk-politiska talesperson Erik Almqvist igår tvungen att avgå efter att bland annat ha kallat komikern Soran Ismael  ”babbe” (babian) och ifrågasätta hans rätt att kalla sig svensk. Senare tog även partiets rättspolitiska talesperson Kent Ekeroth en ”time out” efter att ytterligare en filmsnutt läckt ut där denne ses beväpna sig med ett järnrör tillsammans med sina partikamrater. Att uttala vad som kan uppfattas som rasistiska tillmälen tycks alltså ses som allvarligare än beredskapen till grovt våld inom SD.

Men vad menar egentligen Åkesson med rasism?

De senaste dagarnas uttalanden tyder på att det är uttryck för biologisk rasism han vänder sig mot. Detta är föreställningen att mänskligheten kan delas in i en mängd biologiska enheter, raser, som tillskrivs specifika egenskaper. Rasen upplevs som determinerande för individers intelligens och karaktär. Idag tar sig denna form av rasism, på ett mindre ideologiskt genomtänkt sätt, oftast uttryck i den sortens uttalanden och attityder som Erik Almqvist uppvisar på den aktuella filmen. Individer av annan etnisk bakgrund pekas ut som lägre stående (babian) just pågrund av denna etniska bakgrund.

Men sedan finns också vad som kallas kulturell rasism som istället utgår från en essentialistisk kulturförståelse. Man tänker sig att det skulle finnas avgränsade kulturer, som exempelvis en svensk kultur som tydligt skiljer sig från andra kulturer, eller en svenskhet som skulle bära på vissa värderingar och egenskaper. På samma sätt tänker man sig då att det skulle finnas en muslimsk kultur, som determineras av islam. Islam föreställs här som en enhetlig ideologi som utmärks av en rad destruktiva dogmer, vilka muslimer internaliserat. Liksom individer tillskrivs karaktär och egenskaper utifrån sin rastillhörighet enligt den biologiska rasismen, tillskrivs individer karaktärsdrag och egenskaper utifrån sin kulturella tillhörighet enligt kulturell rasism.

Filmklippet där Almqvists förnekar Soran Ismael rätten att definiera sig som svensk visar hur dessa två uttryck för ”rasism” lätt flyter samman.Inom Sverigedemoraterna är det få som så ofta förknippats med kulturell rasism utifrån en essentialistisk och determinerande islamsyn som just Kent Ekeroth. Att Jimmie Åkesson nu utesluter Almqvist men inte Ekeroth kan därför tolkas som att det är den första formen av rasism man inte vill förknippas med, medan den kulturella rasismen fortfarande är OK inom partiet. 

Diskussionen kring filmen lär fortsätta, och kanske kommer även denna fråga upp till debatt?

Simon Sorgenfrei
Doktorand i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar