tisdag 6 november 2012

Religion och politik i USA - intervju med Martin Gelin


Journalisten och USA-kännaren Martin Gelin är aktuell med boken Den amerikanska högern. Med anledning av valet i USA har vi skickat tre frågor om religion och politik i USA till Martin.

1. Hur viktig menar du att religionen är i det amerikanska valet? Hur har detta förändrats över tid? Kan man se något speciellt val då religiösa frågor blivit mer viktigt?

- USA blir gradvis mer sekulärt, så religionen får mindre roll. Den kristna högern har lärt sig att förena sina frågor med de bredare ekonomiska frågorna för att förbli relevanta. I det här valet har
värdekonservativa frågor ändå fått förhållandevis mycket utrymme, eftersom den kristna högern har fått mer utrymme och makt i det republikanska partiet. I synnerhet abortfrågor har varit viktiga i valet och republikanernas motstånd till aborträttigheter verkar ha skadat dem såväl nationellt
som i flera senatsval.


2. När man läser om högern och den kristna högern i USA får man lätt intrycket att detta är synonyma begrepp. Hur stor del av den amerikanska högern kan räknas som kristen? Vad är det för kristna grupper som dominerar den amerikanska högern?

- I stort sett hela det republikanska partiet består av troende kristna, bortsett från några enstaka procent sekulära libertarianer. Men när man talar om den kristna högern syftar man på en rad specifika
institutioner och organisationer, vars medlemmar så gott som uteslutande är republikaner. Ralph Reed är en nyckelperson som enar den kristna högerns grupper med republikanska makthavare i Washington. Tony Perkins, James Dobson, Bryan Fischer, Tim och Beverly Lahaye är också viktiga. De ser sitt religiösa arbete som oskiljaktigt från det politiska arbetet. De flesta är evangelikala kristna som fokuserar på värdekonservativa frågor om familjepolitik, aborträttigheter, traditionella könsroller och begränsade rättigheter för de som inte är heterosexuella.


3. Mormoner har ju länge setts på med misstänksamhet i USA. Hur har Romneys kandidatur påverkat synen på mormoner i USA?

- Man diskuterar hans tro väldigt lite, men om han skulle vinna valet innebär det definitivt att mormonerna blir mer erkända av USA:s mainstream och även globalt. Många ser dem fortfarande som en misstänksam sekt, men det är en växande, bred religion här.  Mormoner är generellt den mest värdekonservativa gruppen i USA, så även om de traditionellt har utestängts från den kristna högerns organisationer så har de mycket gemensamt i sakfrågor, som de kan enas om.

Simon Sorgenfrei
Doktorand i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar