måndag 26 november 2012

Sociala medier och ökad kontroll av kvinnor


Det är vanligt att förknippa ny informationsteknik med positiva egenskaper som ökad demokratisering och en större möjlighet att göra sin röst hörd. Speciellt tydligt är kanske denna utveckling i den pågående arabiska våren och den begynnande demokratiseringen av Mellanöstern och Nordafrika. Men samtidigt som det finns en stor tilltro till sociala media som Facebook, youtube, SMS och internet är det många som också har framhållit teknikens dystopiska potential. Likt George Orwells mörka framtidsroman 1984 kan ny teknik användas för övervakning och kontroll. Ett tydligt exempel på denna funktion återfinns i GP:s reportage om hur Saudiarabien har låtit installera en ny funktion som har kopplats till landets nya digitala pass. Så fort en kvinna lämnar Saudiarabien sänds ett SMS till kvinnas "förmyndare", det vill säga till hennes make eller far enligt GP.

Teknikens införande har dock skapat upprörda känslor i både Saudiarabien och i flera sociala medier. Bland annat har kvinnorättsaktivisten Mamal al-Sherif lagt ut information om den nya tekniken på Twitter. I GP publiceras till exempel följande upprörda röst:

"Om jag behöver ett sms för att veta om min fru lämnar Saudiarabien är jag antingen gift med fel kvinna, eller så behöver jag en psykiatriker"

Den nya tekniken drabbar först och främst kvinnor i Saudiarabien, men också gästarbetare och privatanställda utlänningar som är anställda av Saudier. Detta är ett tydligt exempel på att ny teknologi också kan användas för kontroll och för att upprätthålla patriarkala strukturer som bygger på en tydlig uppdelning och separation mellan män och kvinnor.

Samtidigt som detta är ett typiskt exempel på en dystopisk funktion är det uppenbart att ny teknologi också har en potential att utmana rådande politiska, religiösa och kulturella strukturer. Det är dock uppenbart att det inte finns en given utveckling i och med att ny teknologi introduceras. Återigen är det viktigt att betona att tekniken kan användas både i "befriande" och "bevarande" strukturer och att det är människors avsikter som styr hur tekniken kommer att brukas i samhället.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar