söndag 11 november 2012

Helgens läsning - lärarlyft, kristallnatten och växande murar


När helgen är som bäst är det många av oss som drar oss tillbaks och läser tidningar, ser på tv och kanske lyssnar på radio. Som vanligt har helgens media varit fyllda med ämnen som är av relevans för den som är intresserad av religionsvetenskapliga frågor. Natten mellan den 9 och 10 november uppmärksammades till exempel förföljelsen av judar i Tyskland under den så kallade Kristallnatten som utfördes av nazisterna 1938. I Göteborg hölls ett demonstrationståg mot rasism som fick en bred uppslutning av ett flertal olika politiska representanter enligt GP:s rapportering. Frågan om växande anti-semitism i samhället har under de senaste veckorna blivit en allt viktigare fråga och utvecklingen i Malmö vittnar på ett tydligt sätt att anti-semitismen också är levande i Sverige. Samtidigt som frågorna är mer aktuella än på länge rapporterade bland annat Sydsvenska att antalet deltagare i årets manifestation i Lund för de judiska offren 1938 hade minskat med 50 procent jämfört med förra året. Orsaken till denna nedgång analyserades inte närmare i Sydsvenskan.

Behovet av att bekämpa rasism i samhället utgör också bakgrunden till Bengt Westerbergs utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet. För att motverka rasismen föreslår Westerberg ett lärarlyft och en satsning på en utbildning i mänskliga rättigheter för lärare. Bland annat "130 miljoner kronor om året ska avsättas under fem år för att tre lärare från varje svensk skola - totalt 20 000 lärare - ska erbjuda en fortbildning motsvarande 15 högskolepoäng" enligt SvD. Samtidigt som upplevelsen av rasism är vanlig i skolan - hälften av nästan alla utrikesfödda elever har upplevt rasism i sin vardag enligt den skuggutredning som sammanställts av Ungdom Mot Rasism - är bilden komplex och svårtolkad. Enligt medias rapportering ökar Sverigedemokraternas popularitet stadigt - ett parti som förövrigt Westerberg klassificerar som rasistiskt - samtidigt som svenskarnas negativa uppfattningar av islam till exempel tycks minska. Idag är cirka 50 procent av svenskarna negativa till islam, en siffra som var uppe i 65 procent i början av 1990-talet enligt SvD:s faktaruta.

Satsningen på skolan och lärarlyftet är givetvis något positivt enligt Eva-Lis Sirén som är ordförande för fackorganisationen Lärarförbundet, men utredningen missar viktiga problem enligt Sirén. Genom att endast satsa på vissa lärare finns det också en risk att problemen med rasism läggs över på enskilda lärare som kan beskrivas som eldsjälar. Kunskapen om mänskliga rättigheter och likabehandling måste också genomsyra hela skolan enligt Sirén som intervjuas av Tobias Brandel i SvD:s artikel "Elever drabbas ofta av rasism" (10 november, pappersutgåva). Framför allt saknar lärare tid och möjlighet till samtal med elever och bland sina kollegor i lärarlag. Sirén finner också ett grundläggande problem i dagens utbildningspolitik. Hon säger.

"Den kunskapssyn som finns i skolan i dag premierar inte värdegrund och samtal. Vi har en debatt i dag om kunskap där vi ser att elevernas resultat sjunker. Det leder till fokus på det lätt mätbara, medan hur vi är mot varandra och värdegrunden riskerar att hamna i skymundan..."

Enligt Ungdom mot rasisms skuggutredning har Westerbergs utredning inte heller betonat att det finns ett samband mellan segregation och rasism. Till skillnad från tidigare studier menar Ungdom mot rasism att rasismen växer i storstäderna, en uppgift som går på tvärs med tidigare studier som visar att intolerans framför allt förekommer på landsbygden. Dessa och liknande motstridiga uppgifter är tydliga tecken på att det finns behov av ytterligare forskning inom ämnet.

Problemet med segregation uppmärksammades även av Jeanna Jarlsbo i en under strecket-artikel i SvD där den franske historikern Claude Quétels bok Murs. Une autre historie des hommes diskuteras och recenseras. Till skillnad från vad många människor hoppades på efter nedmonteringen av Berlin-muren 1989 visar Quétel enligt Jarlsbros läsning på att både mentala och fysiska murar tycks öka i dagens samhälle. Till exempel förstärks gränsen mellan Europa och övriga världen, muren mellan Mexiko och Nordamerika blir allt starkare och muren som delar Israel och Palestinas områden är tydliga tecken på att framtidsoptimismen som fanns mot slutet av 1980-talet har förbytts och ersatts av ett samhälle där allt fler murar och gränsmarkörer har fått en framskjuten plats. Även i västvärlden har antalet så kallade gated communities ökat och i Sverige har bland annat uppförandet av Victoria Park i statsdelen Limhamn i Malmö lyfts fram som ett svenskt exempel.

Sammantaget har helgens nyhetsrapportering dominerats av frågor som rör rasism, utanförskap och människans rädslor för det främmande och annorlunda. Som religionsvetare är dessa frågor av stor relevans eftersom människors tolkningar av religion påverkas medvetet eller omedvetet av hur vi upplever samhället och våra möjligheter att förverkliga våra liv. Ett allt hårdare samhällsklimat har också förutsättningar att ytterligare politisera frågor som rör religion och religiositet. Samtidigt som uttolkning av religion kan påverkas av dessa faktorer är det viktigt att betona att religion som fenomen inte har något automatiskt förklaringsvärde. Hur människor tolkar och praktiserar något som de väljer att kalla för religion är religionsvetenskapens studieobjekt och det är vår uppgift att förklara, förstå och knyta dessa tolkningar till samhälleliga förändringar. Mot denna bakgrund är rasism och främlingsfientlighet viktiga faktorer som religionsvetare bör beakta och inkludera i sin analys av religionens plats och funktion i samhället. 

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

14 kommentarer:

 1. En annan sak att fundera över är hur Bengt Westerberg beskriver rasismens rötter. I utredningens skriver han några lösryckta rader om hur konflikten mellan judar och filistéer enbart är att betrakta som judisk rasism, för att sedan göra ett snabbt hopp över till Auschwitz...

  Vidare skriver han: "att uppmuntra etniska föreningar är att uppmuntra exotisering, att stimulera avskiljande mellan svenskar och andra etniska grupper".

  Och att Malmös judar skulle befinna sig i "konflikt" med antisemiter, snarare än att de är deras offer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej

   Tack för bra kommentarer har inte läst själva utredningen och har endast baserat min text på vad som har stått i media, måste läsa utredningen! Har du en länk till vart man kan hitta utredningen?

   /Göran

   Radera
 2. Åminnelsen av Kristallnatten, som egentligen borde kallas för Novemberpogrommen, har kidnappats av vänsterextrema, ofta antisemitiska, krafter. Vem vill stå där och lyssna på talare efter talare, som utmålar de israeliska judarna som arvtagare - och ofta värre än - nazisterna?

  Bengt Westerberg har i och med ritualslaktdiskussionen förlorat all respekt. Han är ännu ett exempel på människor, som säger sig älska alla, men som har förvånansvärt svårt med judarna.....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dessa vänsterextrema krafter är i själva verket de största antisemiterna! Dom som mer än någon annan kritiserar den judiska staten!

   Muslimska judeförföljelser benämns "främlingsfientlighet" och sim sala bim har islamkritikerna (och judevännerna) blivit "ansvariga" för judeförföljelserna. Självklart hoppade judarna av detta lögnaktiga vänster/islam-spektakel!

   Radera
 3. Hela debatten om antisemitism och "rasism" går ut på att blunda för de verkliga problemen!

  Antisemitismen i Sverige utövas främst av muslimer! Det har judarna själva konstaterat! Just därför är många negativt inställda till islam, dvs "rasister".

  Sen försöker Westerberg och andra "debattörer" bunta ihop dessa diametralt motsatta problem till ett, där det framställs som att "rasisterna" ligger bakom såväl antisemitismen och "islamofobin". Buntas dessa två olika problem ihop blir det omöjligt att urskilja de verkliga förövarna, vilket tydligen är syftet!

  Islam är inte alls någon tolerant ideologi! Den är antisemitisk, kvinnoförtryckande, homofob och allmänt intolerant! Och yttrandefrihet har INGEN plats inom islam!

  Antisemitismen och "islamofobin" är två tjurar som stångas mot varandra. I själva verket handlar det om upplysningsidealen mot islam! När islam blir starkare tvingas judarna att lämna, såsom redan skett i Malmö.

  Bengt Westerberg är oärlig!

  SvaraRadera
 4. Som religionsvetare är det ett faktum att religioner inte tänker och handlar av sig själva - det är människor som tolkar och handlar i religioners namn. Precis som inom alla religioner så finns det olika tolkningar även bland muslimer - islam är därför inget essentialistiskt objekt och därför finner jag din kommentar problematisk. Detta innebär givetvis inte att islam inte kan tolkas på ett nedsättande sätt som kan kränka andra troende och minoriteter, men det finns också andra tolkningar som är mindre konfliktfyllda.

  / Göran

  SvaraRadera
  Svar
  1. Min huvudpoäng med förra kommentaren var att det INTE är de sk "främlingsfientliga" som trakasserar Malmös judar. Det är tvärtom Invandringsförespråkare, närmare bestämt muslimer som ligger bakom judeförföljelserna. Allt enligt judarna själva!

   Att som vissa gör, skylla på sk "främlingsfientliga" är ren och skär lögn alltså! Om man inte menar att muslimer är främlingsfientliga. Men då borde det självklart klargjorts.

   Islams fiendeskap med judarna har sina rötter redan i Muhammeds tid.
   Sen fördömer Koranen judar och kristna i över 500 verser. Hur mycket spelar det in? Och hur mycket spelar Palestinakonflikten in? Det är en annan fråga. Helt klart är att förövarna är muslimer!

   Att det blir en obehaglig stämning att säga att muslimer attackerar judar får vi allt leva med, om vi inte vill blunda för verkligheten.

   Radera
  2. Göran skriver också "Som religionsvetare är dessa frågor av stor relevans..". Ändå anser du det "problematiskt" att diskutera dessa problem utifrån ett religiöst perspektiv. Jag som trodde hela bloggen hade ett "religionsvetenskapligt" perspektiv!

   Skall vi tolka det som att ett "religionsvetenskapligt perspektiv" inte hör hemma på denna blogg? I vart fall när islam diskuteras. Skulle vara intressant med ett klargörande på denna punkt.

   Och där jag har fel, kan religionsexperterna överbevisa mig! Det har jag absolut inget problem med! Väntar på det.

   Radera
  3. Förklara vad du menar med att islam inte är något "essentialistiskt" objekt! Du säger att det finns olika tolkningar av islam.

   Ifall Göran känner till någon stor inriktning inom islam som INTE är antisemitisk, kvinnoförtryckande, homofob, så är jag idel öra! Vad kallas den inriktiningen inom islam och hur många anhängare har den (i grova drag)?

   Radera
  4. Hej

   Tack för dina kommentarer. Försöker att svara på dem på en och samma gång. För det första är det viktigt att skilja mellan ett religionsvetenskapligt och ett religiöst perspektiv. Medan ett religionsvetenskapligt perspektiv syftar på det akademiska studiet av religion syftar ett religiöst perspektiv snarare på ett konfessionellt perspektiv. Medan det akademiska studiet inte har som mål eller syfte att ge sig in i teologiska frågor om vem som tror rätt eller fel eller om gud finns eller inte (vilket ligger bortom vetenskapens domäner) är dessa frågor av central betydelse för troende. Mitt problem med dina inlägg är att du säger att alla muslimer skulle vara anti-semiter och kvinnoförtryckare just på grund av att de är muslimer och att de följer islam. Variationen bland muslimer är stor och det finns flera olika tolkningar av religionen islam. Det finns till exempel en betydande andel muslimska feminister som till exempel Amina Wadud och Asma Barlas som inte skulle känna igen sin religion i din beskrivning. På samma sätt har också viktiga muslimska tänkare som Tariq Ramadan tagit avstånd från anti-semitiska tolkningar. MItt problem med ditt svar är först och främst att du menar att alla människor som är muslimer tolkar islam på ett och samma sätt oberoende av tid och plats. Det är ett empiriskt faktum att muslimer (precis som alla andra troende) tolkar sin religion och att tolkningarna kan se olika ut på olika platser - ett faktum som inte minst denna blogg ofta har visat på. Hoppas att detta svar kan förtydliga mitt tidigare svar till ditt inlägg. Fortsätt gärna att kommentera och diskutera.

   /Göran

   Radera
 5. Tack för det intressanta svaret! Jag har ALDRIG hävdat att alla muslimer är antisemiter, homofober och med en dålig kvinnosyn. Så är det naturligtvis inte!

  Vad jag hävdar däremot är att det stora flertalet muslimer, i och utanför Sverige är det! Det är helt naturligt med tanke på vad som står i deras urkunder. Jag känner själv en kvinna som konverterade i samband med att hon gifte sig med en muslim. Omedelbart blev hon antisemitisk! Helt plötsligt en judehatare. Har väl inget vetenskapligt bevisvärde, men från min personliga horisont.

  Retoriken på olika debattsajter är väldigt antisemitisk från muslimernas sida.

  Att det sen finns ett antal undantag är en helt annan sak. Vad gäller Tariq Ramadan så hävdar många att han bara är en räv och försöker "mjuka upp" islam i syfte att ge det ökad acceptans i väst. Hans farbror var grundare av Muslimska brödraskapet.

  När vi pratar islam så bör vi prata om den stora majoriteten, inte några enskilda individer eller små avvikande sekter. Det låter även på dig som att det INTE finns någon större inriktning inom islam med annan kvinnosyn, syn på homosexuella etc. Då skulle vi nog tala om en annan religion.

  Vad du säger är att det finns individer som hävdar att man ej bör följa Koranen eller haditherna. Det finns det säkert, men har dom något större stöd? Lever dom under dödshot, som brukar vara fallet?

  Låt oss analysera varför muslimer är kvinnoförtryckande: Koranen 4:34 lägger nog grunden för detta. Mannen får aga kvinnan, hon ärver hälften etc. Sen har vi kulturen, men den är just muslimsk! Islam har väl varit styrande för kulturen. Det är för troende sen mycket svårt att motivera ändrad attityd, när Koranen (Guds ord) så tydligt klargör kvinnans underordnade roll. Jag ser inget lika självklar orsak som just Koranen.

  Jag tror att det är speciellt svårt för muslimer att ignorera sin heliga skrift, då den ju till 100% anses vara Guds ord!

  Jag hävdar inte att muslimer är onda! Bara att det är naturligt för dom att följa sin tro! Och vad tron säger är klart som korvspad!

  Sen vad gäller antisemitismen så är jag benägen att tro att det både är Palestinakonflikten, samt 9:29 (krig mot icke muslimer), samt väldigt många fienltliga koranverser. Jag VET inte, kan bara göra en bedömning utifrån vad jag vet. Bäst är att muslimerna själva svarar. Dom verkar hänvisa till Palestinakonflikten. Men den har ju också religionerna som klangbotten.

  Jag noterar dock att i muslimska länder verkar judarna mindre förföljda än kristna. Åtminstone skrivs det mindre om det. Det kan ju bero på att judarna är så få i muslimska länder. Att det finns många fler kristna.

  SvaraRadera
 6. svaret fortsätter:

  Som jag skrev: Judevännerna ("främlingsfientliga) ligger naturligtvis INTE bakom judeförföljelserna. Så man kan inte lösa antisemitismen och "främlingsfientligheten" med någon gemensam kampanj! För orsakerna är motsatta.

  Vill man komma åt antisemitismen måste man inrikta sig mot muslimerna (inte "främlingsfientliga"). Visst finns även nazister, men dom är få och därmed inget rellt problem.

  Ifall alla insatser kommer att riktas mot "främlingsfientlighet" så kommer antisemitismen att lämnas därhän! Jag har inte läst dokumentet, men vad jag hört i frågan har INTE präglats av klarspråk!

  Haveriet kanske manifesteras av att judarna nu tagit avstånd från en muslimsk/vänster-organiserad manifestation mot "främlingsfientlighet". Det är som om judar och nazister skulle gå i gemensamt fackeltåg mot "främlingsfientlighet", dvs mot judevännerna. Det är rent kränkande mot judarna! Men helt i enlighet med Westerbergs "lösning", såvitt jag förstår.

  Två helt motsatta problem kan aldrig lösas med samma metod. Men förmodligen vågar man inte tala klarspråk för att inte "öka främlingsfientligheten". Så problemet skall lösas UTAN att peka ut förövarna. Resultatet kan inte bli annat än märkligt. Hoppas jag har fel!

  Jag vet att jag kan verka "rabiat". Jag är också gärna övertydlig, delvis för att göra det lättare för mina kritiker att finna läckor i mina resonemang. Jag har inget behov att vara islamkritisk per se. Är bara ute efter sanningen i dessa frågor. Då är ju en sajt med initierade skribenter intressant!

  Skall tillägga att när jag läste på om islam så fann jag religionen fascinerande! Kanske snarare att själva historien kring islam var fin. Men insåg att religionen, enligt min mening, inte var förenlig med jämlikhet, yttrandefrihet och demokrati.

  Och jag har som sagt inget emot att överbevisas. Men tills dess måste jag tro på detta. Syftet är heller inte att sprida propaganda, utan att helt enkelt debattera dessa intressanta frågor!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej igen

   Ur ett religionsvetenskapligt perspektiv så studerar vi vad människor säger och gör med hänvisning till något som de kallar för religion och därför är det svårt att generalisera på det sätt som jag tycker att du gör i ditt svar. Som jag har skrivit många gånger här på bloggen så kan "religion" användas för en mängd bra och dåliga saker och ur detta perspektiv är islam egentligen inte mer annorlunda än andra religioner. Muslimer tolkar sin religion och de gör det på flera olika sätt (se till exempel den stora mängden av tolkningar som finns av Koranen och hadith, se till exempel min bok Att läsa Koranen som behandlar dessa frågor). Muslimer, precis som kristna eller andra religioner, läser inte bara sina skrifter (även om de själva kan hävda så) - de tolkar medvetet eller omedvetet. Att tolka sin tillvaro tycks vara ett allmänmänskligt tillstånd (hermeneutikens grunder). Huruvida det finns dominerande uppfattningar inom religiösa traditioner kan givetvis diskuteras, men som religionsvetare är det viktigt att studera variationer över tid, plats och rum. För vem är det som skall representera en tradition? Är det någon som skriver på nätet, en präst, eller en "vanlig" troende. Alla dessa frågor är intressanta och viktiga, men också problematiska. Representations problematiken finns också med i dina kommentarer - "på nätet, någon som säger, etcetera). Med denna kritik vill jag inte på något sätt försvara en religiös tradition. Som forskare är det inte min uppgift att försvara en religiös tradition, det får de troende göra själva. Min uppgift är endast att analysera och söka förklaringar på hur människor tolkar det som de kallar för religion. Hoppas att detta kan vara klargörande - annars har jag skrivit flera texter här på bloggen som illustrerar vad jag menar med ett religionsvetenskapligt perspektiv. Fortsätt gärna att kommentera.

   /Göran

   Radera
 7. Om du är intresserad av rasism som fenomen så finns det en del intressanta studier om det inom psykologin. Även statsvetenskapliga studier kring socialt kapital är intressanta.

  SvaraRadera