fredag 20 juli 2012

Acknowledging a shared passed to build a shared future


Tidigare i våras samlades forskare från Europa, Mellanöstern och Nordafrika, och USA för en tre dagar långa konferens i Cambridge på temat: Acknowledging a shared passed to build a shared future. Syftet med konferensen var bland annat att ta upp några av de viktiga frågor som har anses ha hämmat förståelsen mellan muslimer och icke-muslimer, särskilt efter terroristattackerna 9/11. Bland de frågor som behandlades var olika typer av Shariah-lag, bärandet av hijab, olika ”islamers förenlighet med demokrati, och påståenden om att muslimer försöker "islamisera" icke-muslimska länder. Konferensen organiserades av British council i samarbete med PrinceAlwaleed Bin Talal Centre of Islamic Studies (CIS), University of Cambridge.

Deltagarna uppmanades också att kort beskriva några viktiga resultat från sin forskning och fundera över hur dessa kan kommuniceras till en bredare publik. Nu har resultaten sammanställts i fyra rapporter:

·       The Power of Words and Images
·       Islam, Knowledge and Innovation
·      Religion, Politics and the Public Sphere
·      Citizenship and Identity

Publikationerna hittar ni här: Buliding a shared future.

Jenny Berglund, Lektor, Södertörns högskola 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar