onsdag 25 juli 2012

Rakel Chukris Heder

I söndags kunde vi höra Rakel Chukri – kulturchef för Sydsvenskan – i Sveriges Radios Sommar. En stor del av hennes program ägnades åt kopplingar mellan religion, kultur och kontroll samt hedersproblematik. Chukri berättade hur flickor historiskt värderats lägre än pojkar, liksom hur familjers heder knutits till flickors sexualitet och oskuld i den assyrisk-kristna kultur hennes familj har sin bakgrund i.
Det är viktigt att påpeka att denna sorts hedersföreställningar inte är en specifikt kristen eller assyrisk företeelse, utan återfinns i varierande grad i många kulturella och religiösa traditioner.
Det var inte minst intressant, och hoppfullt, att höra hur dessa bruk och föreställningar förändrats på bara några få generationer, enligt Chukri. Som hon påpekade är kulturella och religiösa bruk och föreställningar inte statiska, utan förändras över tid och rum.
Genom studier av hur hedersproblematik tar sig uttryck och förändras i relation till olika kulturella och religiösa traditioner kan vi lära oss mycket om hur problematik relaterad till hederskultur kan bemötas.
Simon Sorgenfrei,
Doktorand i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar