söndag 7 oktober 2012

Amerikanska flaggor, religion och ekonomi


Samtidigt som vi har skrivit ett flertal inlägg om reaktionerna och debatterna som följde med publiceringen av den islam-kritiska filmen The Innocence of Muslims har vi också skrivit flera inlägg om kopplingar mellan religion och ekonomi. Att köpa reklam som antingen kritiserar eller försvarar muslimer kan i sammanhanget ses som exempel på hur frågor som rör religion och ekonomi kan förenas. En liknande koppling återfinns även i GP och SvD som rapporterar att försäljning av amerikanska flaggor har ökat i länder som Pakistan. Flaggorna säljs för att sedan brännas i anti-amerikanska demonstrationer och för Navid Haider, som bland annat tillverkar flaggor i Rawalpindi i närheten av Islamabad, innebär den senaste tidens ökade efterfrågan ett stort ekonomiskt tillskott. Priset för en flagga kan variera beroende av kvaliteten på fanan, men i sammanhanget är det viktigt att påpeka att kvalitet endast syftar på huruvida flaggan är lätt att tända på och inte på hur den är tillverkad. Även om efterfrågan är stark i samband med protester är det viktigt att betona att andra delar av Pakistans ekonomi har blivit lidande av oroligheterna under de senaste veckorna. Men samtidigt som vi framhåller politiska dimensioner i analysen av religion och konflikter som motiveras av religiösa föreställningar är det korta exemplet från Rawalpindi i Pakistan kanske en viktig påminnelse om att vi också bör inkludera och analysera eventuella kopplingar mellan ekonomi och religion och vi vill förstå samtida globala processer och konflikter.  

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar