tisdag 9 oktober 2012

Spektakulär flykt från fängelse


Danska och svenska media rapporter om en spektakulär flykt från Nyborg statsfängelse i Danmark. Flykten inträffade i samband med att en intagen i 30-årsåldern hade haft besök av en man och kvinna. Den besökande kvinnan var tydligen klädd i heltäckande slöja i samband med besöket på anstalten. Förmodligen syftar media på att kvinnan var klädd i en så kallad niqab, men istället används ordet burqa, vilket plagg det egentligen handlar om framgår dock inte av tidningarnas beskrivningar. Efter besöket upptäckte personalen på anstalten att den intagna hade bytt plats med kvinnan. Uppenbarligen hade mannen tagit på sig kvinnans slöja och lämnat anstalten. Dansk polis har nu efterlyst mannen.

Flykten kan komma att innebära att säkerhetsrutinerna ses över och vissa inskränkningar i religiösa klädseder kan väntas i danska fängelser. Huruvida den ovan nämnda flykten också kommer att legitimera och ge upphov till anti-muslimska strömningar i Danmark är allt för tidigt att säga. För anstalter och fängelser kan rätten att utöva religion, som är en del av de mänskliga rättigheterna, ofta vara en utmaning. Å ena sidan skall individen ha rätt att utöva sin religion även om personen är frihetsberövad. Å andra sidan innebär just en vistelse på anstalt att individens friheter också skall vara begränsade. Ur anstaltens perspektiv är religiösa högtider som ramadan och fredagsböner ofta en utmaning och en prövning för inarbetade rutiner. Samtidigt visar forskning om religion i västerländska fängelser att den dagliga praktiken när det gäller den andliga vården ofta är utformade efter kristna traditioner. Därför löper de religioner som inte är kristna en stor risk att utsättas för en strukturell diskriminering. Historiska erfarenheter kan delvis ses som en förklaring till dessa skillnader, men när sammansättningen av de intagna förändras menar ett flertal europeiska forskare att det finns behov att se över organiseringen av den andliga vården. För den som är intresserad den andliga vården i svenska anstalter kan jag rekommendera min rapport Andlig vård inom kriminalvården - En kunskapsöversikt.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar