tisdag 2 oktober 2012

Brutal attack på präst


Aftonbladet rapporterar att en kvinnlig präst som arbetar i Högalidskyrkan på Södermalm i Stockholm har blivit brutalt attackerad av en 24-årig man som slog en hammare i kvinnans huvud. Kvinnan som överlevde vårdas nu på sjukhus och skadorna är inte livshotande enligt medias rapportering. Orsaken till attacken är dock okänd och enligt polisen så fanns det inga kopplingar mellan kvinnan och mannen. Huruvida detta är ett exempel på ett hatbrott med anti-religiösa eller kristofobiska motiv är oklart och det behövs mer fakta i fallet innan det bakomliggande skälen kan blir tydliga.  

Samtidigt är det viktigt att peka på att religiösa ledare ofta tycks uppleva hot och flera kyrkor har till exempel låtit installera överfallslarm för att skydda sin personal. Merparten av synagogor och ändamålsenligt byggda moskéer i Sverige har idag olika form av säkerhetssystem för att skydda sina besökare och församlingsmedlemmar. Av de totalt 5 493 brottsanmälningar från år 2011 som identifierades med ett hatbrottsmotiv hade 12 procent (drygt 650 anmälningar) antireligiösa motiv enligt uppgifter från BRÅ. Av dessa var cirka 280 islamofobiska, drygt 190 antisemitiska och drygt 160 kristofobiska. Statistiken visar på ett tydligt sätt att hatbrott inte endast är begränsade till islam och judendom och flera brott kan också sammankopplas med negativa uppfattningar om kristendomen. Huruvida fallet i Stockholm skall knytas till denna statisk är än så länge oklart. Det är dock tydligt att det finns ett stort behov från både samhället och forskarvärlden att uppmärksamma anti-religiösa hatbrott. Till skillnad från tidigare forskning som främst har fokuserat islamofobiska och anti-semitiska brott så finns det anledning att jämföra samtliga anti-religiösa hatbrott för att kunna se eventuella uppgångar och förändringar över tid (en metod som till exempel BRÅ använder sig av). Men i vilken utsträckning präster, imamer, rabbiner och andra religiösa företrädare de facto upplever utsatthet och hot är så gott som okänt och inom detta fält saknas i mångt och mycket grundläggande kunskaper.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet 

1 kommentar:

  1. Så vem slog ner prästen? Invandrare, varifrån? Religion? Utan svar på dessa frågor vet vi INGET!

    SvaraRadera