fredag 5 oktober 2012

Fler röster om böneutrop


I Expressens webbteveprogram Bar & Politik berättar Stefan Attefall (KD), civil- och bostadsminister att han är positiv till att moskén i Fittja skall få lov att ha böneutrop som kallar de troende till bön på fredagarna. Enligt Attefall måste vi tillåta ett samhälle där flera olika religiösa uttryck kan existera sida vid sida. Ministern är dock noga med att påpeka att han inte vill ha det som i Beirut med fem böneutrop om dagen. Muslimerna måste enligt ministern vara praktiska och acceptera att tillståndet endast gäller fredagar och inte fem gånger om dagen. Genom sin argumentation går han emot sin partikamrat Stefan Dayne (KD) som motsatte sig muslimernas önskemål om böneutrop som vi har skrivit om i tidigare inlägg här på bloggen.

Attefall är dock inte den enda röst som vill tillmötesgå muslimernas önskemål i Fittja. Även humanisternas ordförande Christer Sturmark är positiv och ser frågan om böneutrop som något oproblematiskt. På humanistbloggen kan vi läsa:

"För Humanisterna står yttrandefrihet och livsåskådningsfrihet alltid i centrum, och det finns inga allmänna skäl att ha särskilda bestämmelser för yttranden från en minaret eller andra installationer inom en församling. För Humanisterna är det självklart att alla livsåskådningar ska likabehandlas och vår vision är ett samhälle där alla övertygelser, religiösa som sekulära, kan leva sida vid sida i ömsesidig respekt."

Ur Sturmarks perspektiv är frågan om likabehandling överordnad och hans perspektiv är det egentligen ingen skillnad mellan böneutrop eller klockringning. Samtidigt vittnar kommentarer på Humanistbloggen att det finns andra religionskritiska röster och alla är inte överens med Sturmark när det gäller böneutrop.  

Samtidigt som Sturmark är positiv och KD är splittrat i frågan har en grupp SD politiker med Richard Jomshof i spetsen lämnat in en motion om att böneutrop från religiösa byggnader skall förbjudas. Enligt motionen som återfinns i sin helhet på Avpixlat är det fel att likställa klockringning med böneutrop. För det första är "de kristna klockringningarna en del av vårt kulturella och historiska arv" och för det andra så innehåller böneutropet ett religiöst budskap vilket inte gäller för klockringning som är en "oartikulerad ljudsignal" enligt motionen. Vad som avses med pluralformen "de kristna klockringningarna" är oklart. Avses samtliga kristna kyrkor som praktiserar klockringningar? Om så är fallet är det en historisk felaktighet - efter Uppsalamöte 1593 som till exempel har framhållits av SD:s Kyrkopolitiska parti (Fädernas kyrka) är det tydligt att den svenska staten under lång tid har förtryckt alla kristna kyrkor som inte var i linje med Svenska kyrkans teologi. Det var först mot slutet av 1800-talet och religionsfrihetslagen från 1951 som samtliga kristna kyrkor blev accepterade.

Men det är även budskapet som framförs i böneutropet som är problematiskt enligt motionen eftersom "islam gång på gång visat sig att inte vara förenligt med våra västerländska värderingar av exempelvis demokrati och jämlikhet mellan könen." Enligt SD är böneutrop inte en fråga som kan inkluderas i religionsfriheten eftersom det offentliga rummet skall vara fritt från religiösa symboler enligt motionen. Men om motionen skulle följas borde rimligtvis alla former av religion i det offentliga rummet motarbetas - ett faktum som inte endast bör gälla för böneutrop utan även kyrkor, kors och andra former av symboler som kan tolkas som religiösa.

Istället för att peka på att det är människor som tolkar och praktiserar sin religion tycks Jomshof se alla muslimer som ett kollektiv som tänker och handlar på samma sätt just på grund av att de är muslimer. Enligt denna argumentation ses islam som ett subjekt som kan handla och agera - ett synsätt som religionsvetare är starkt skeptiska till. Gång på gång har vi skrivit här på bloggen att det är människor som tolkar religioner. Tolkningar kan se olika ut på olika platser och vid olika tidpunkter och ur detta perspektiv är muslimer inte något undantag från någon annan grupp av religiösa människor. Denna kritik av Jomshofs motion skall givetvis inte läsas som att muslimer de facto inte kan tolkas sin religion på ett odemokratiskt och patriarkalt sätt, men samtidigt väljer motionen att bortse från det faktum att islam också kan tolkas på ett sådant sätt att tolkningen stödjer demokrati och andra värderingar som uppfattas vara i linje med det svenska samhället.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

2 kommentarer:

 1. Klockringningar är inte alls så oartikulerade som somliga tror. På en del ställen rings det själaringning t ex på ett sådant sätt att man kan utläsa både kön och ålder på den avlidne.

  Men känner man inte till det så blir det ju bara ringning.

  (Och för oss som inte kan arabiska så blir det ju "bara ljud" det med. Även om vi kan ana ungefär vad som vill sägas. Men det kan ju folk göra med klockringning med.)

  Jag hoppas verkligen att de ska få ropa när det är gudstjänstdags.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej

   Håller helt med om vad du skriver - i senaste numret av Dagen finns också ett tydligt exempel på att klockringning kan vara något mycket mer än "bara" ljud. Skall försöka att skriva ett inlägg om detta också.

   /Göran

   Radera