torsdag 9 augusti 2012

Censur av böcker i Malaysia


I tidningen Dagens nätupplaga kan vi läsa att censuren av ”olämpliga” böcker har ökat i Malaysia efter maktskiftet 2008. Framför allt rör det sig om böcker som på något sätt uppfattas som stötande för vissa muslimer. Författare som Khalil Gibran och Salman Rushdie har förbjudits. Senast i raden av drabbade är butikschefen Nik Raina som står anklagad för att ha sålt böcker som var på väg att förbjudas av regimen. Trots att böckerna inte var förbjudna vid tidpunkten för försäljningen har Raina dömts till böter motsvarande 6500 kronor. Om böterna inte betalas riskerar butikschefen två års fängelse enligt Dagen.

Vid sidan av det uppmärksammade fallet rapporter Dagen också om att kristna böcker har märkts upp med etiker som tydligt visar att de endast är till för ”icke-muslimer”. En kontrovers har också startat kring huruvida gud i den kristna Bibeln kan översättas med det arabiska ordet Allah. Vissa utgåvor av Bibeln har till och med banlysts på grund av att ordet Allah används för att beteckna gud enligt Dagens rapportering. Ur ett historiskt perspektiv är kontroversen märklig eftersom redan de första översättningarna av Bibeln till arabiska som härstammar från 800-talet använde ordet Allah för gud. För den som är bekant med arabisk islamisk terminologi är det till exempel tydligt att bibelöversättarna har använt flera ord som också återfinns i islamiska och tidiga kristna texter skrivna på arabiska. Men även i Sverige har vissa muslimer varit skeptiska till att den muslimske översättaren Mohammed Knut Bernström har använd ordet ”Gud” istället för Allah i den svenska koranöversättningen från 1998. Dessa kontroverser visar på ett tydligt sätt att makten över språket ofta kan spela en stor roll i religionshistorien. Den som har makten att tolka har också kontroll över språket och den religiösa sfären. Huruvida de rapporterade fallen från Malaysia visar på en ny trend eller om de är isolerande händelser återstår att se och vi har all anledning att följa utvecklingen i landet.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar