torsdag 23 augusti 2012

Förvanskad bild av Jesus


Expressen har idag rapporterat om hur en äldre kvinna i 80-årsåldern försökte att återställa en skadad bild av Jesus i den spanska staden Zaragoza. Fresken Ecce Home (Se människan) som målats av Elias Garcia Martinez för mer än 120 år sedan hade utsatts för en fuktskada och det var den äldre kvinnans ambition att återställa bilden. Ingreppet blev dock misslyckat och resultatet blev en förstörd bild av Jesus.

Målningen har inte något större konsthistorisktvärde enligt media, men bilden har varit uppskattad av kyrkobesökarna i Zaragoza. Ett hårt omdöme om kvinnans insats för att rädda bilden av Jesus uttalades dock av BBC:s korrespondent Christian Fraser och enligt honom blev resultatet en "teckning föreställande en väldigt hårig apa i en illasittande tunika" enligt Aftonbladet. Samtidigt tycks kvinnan endast haft goda intentioner när hon beslutade sig för att fräscha upp Jesus-fresken.

Den något dråpliga händelsen i Zaragoza kan relateras till debatten och diskussionen om religionens plats i det offentliga rummet, men kvinnans agerande berör också frågor om estetik och personlig fromhet. Även om hennes agerande inte gav det önskade resultatet är det tydligt att hon ansåg att det var viktigt att bevara bilden av Jesus och därför var det nödvändigt att ta saken i egna händer eftersom bilden fick förfalla utan att kyrkan agerande. Ur detta perspektiv kan vi kanske se hennes – om än något naiva – agerande som ett uttryck för tro.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar