lördag 25 augusti 2012

Religion och politik i USA


I tidningen Dagen kan vi läsa om hur Barack Obama och Mitt Romney blir utfrågade om sin syn på religion inför det stundande valet i USA. Medan Romneys tillhörighet till Mormonkyrkan ifrågasätts är det många som misstänker att Obama är muslim. Trots denna ospecificerade anklagelse tycks Obama har lättare att svara på frågor om religion. Enligt tidningen Dagen menar Obama att han inte håller med George W. Bush i många frågor men att han kan avundas den forne presidents tro. Utan att fördjupa diskussionen är Obamas hållning dels ett exempel på att presidentkandidater måste ha uppfattningar om religion och dels att denna tro företrädelsevis måste uppfattas som kristen. Oavsett att Romney betonar att han delar de grundläggande uppfattningar om kristendomen tycks hans tillhörighet och koppling till Mormonerna vara en belastning i USA. Denna korta not är ett exempel på att religion har stor betydelse i den offentliga diskussionen och i den politiska debatten i USA.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar