söndag 19 augusti 2012

Nya terrorhot mot Norge

Både svensk och norsk media rapporterar att en islamisk grupp vid namn Ansar ul-Sunnah har sänt ett brev till norska media och politiker där man hotar att genomföra ett terrordåd motsvarande den 11 september eller 22 juli. Hotet kommer att realiseras om inte Norge kallar hem sina soldater från så kallade muslimska länder och slutar samarbeta med vad som kallas islams fiender. Hotet riktar sig bland annat mot statsminister Jens Stoltenberg, utrikesminister Jonas Gahr Störe och försvarsminister Espen Barth Eide. Delar av hotbrevet som har publicerats av VG lyder på följande sätt:

«Kan norske soldater ta fly til Afghanistan, så kan Osama eller Mohammed også ta fly til Norge inshaAllah. Nå må regjeringen våkne opp og ta et ansvar før denne krigen kommer til Norge. Før motparten svarer. Før muslimene tar det nødvendige skrittet. Ikke forveksle muslimenes taushet med svakhet. Dra ikke nytte av muslimenes tålmodighet. Ikke tving oss til å gjøre noe som kan unngås. Dette er ingen trussel, kun sannhetens ord. Rettferdighetens ord. En advarsel om at konsekvensene kan bli fatale. En advarsel om 11. september på norsk jord, eller større angrep enn 22. juli. Dette er til deres eget beste og til deres egen interesse.»

Förutom sitt hot om terror vill gruppen också utropa den invandrartäta statsdelen Grönland i Oslo till en islamisk stat. Istället för att muslimer födda i Norge skall utvandra till länder dominerade av islam tycks gruppen vilja upprätta en islamisk nation i Norge. Även om dessa saker kan vi läsa vidare i den del av brevet som VG har valt att publicera.

«Vi vil ikke være en del av det norske samfunnet. Og vi ser det heller ikke som nødvendighet å flytte ut av Norge da vi er født og oppvokst her. Og Allahs jord tilhører alle. Men la Grønland bli vårt. Sperr av bydelen og la oss styre den slik vi ønsker. Dette er til det beste for begge parter. Vi ønsker ikke leve sammen med skitne udyr som dere.»

Vi vet inte så mycket om Ansar ul-Sunnah, om eller hur gruppen är organiserad, om det rör sig om enbart norska individer eller om det är en transnationell rörelse. Informationen är knapphändig i media, men den norska säkerhetspolisen (Politiets Sikkerhetstjeneste, PST) tar hoten på allvar. Det finns också spekulationer om kommplingar mellan Ansar ul-Sunnah och den kända terrorstämplade organisationen Ansar al-Islam och närverket Jamaat Ansar al-Sunna som båda delvis grundats av Mulla Krekar, som sedan början av 1990-talet bor i Norge. Enligt VG:s rapportering utgörs grupperingen av olika individer knutna till nätgrupper och facebook-sidor på internet.

Om vi tittar närmare på retoriken och språkbruket så framträder en tolkning av islam som understryker att muslimer inte skall beblanda sig med icke-muslimer, att man vill förbjuda det onda och stödja det goda (här betyder det onda först och främst det som inte förknippas med islam), bekämpa polyteism och oislamiska tillägg till islam. På arabiska kallas dessa tillägg för bid’a och denna term är ett utmärkande drag för salafitiskt och wahhabitiskt influerade gruppers tolkningar av islam. Gruppen har också presenterat sig med ett emblem, föreställande den muslimska trosbekännelsen, vilket använts av flera extremistiska grupperingar – däribland Al-Qaida.Ur ett religionshistoriskt perspektiv kan man peka på att Ansar ul-Sunnah inte är ensamma om att vilja upprätta en egen ”nation” för sina anhängare. I USA har till exempel företrädare från kristna, muslimska och nyandliga religiösa grupper försökt att bygga och skapa sina egna avgränsade områden. Två exempel är Nation of Islam och The Nuwaubian Nation som har försökt att köpa land som endast skall befolkas av gruppens egna medlemmar. Båda försöken har misslyckats på grund av interna konflikter och externt motstånd.

Man kan också konstatera att Ansar ul-Sunnahs hot i hög grad riktar sig mot samma måltavlor som Anders Behring Breivik gjorde i sitt terrordåd. Båda ser mångkulturalism, religionsfrihet och det öppna demokratiska samhället som något negativt och ur dessa perspektiv finns det likheter mellan Ansar ul-Sunnah och Breiviks argumentation. Genom sin retorik – till exempel att allt oislamiskt är negativt och att det norska samhället är något dåligt – spelar också kontrajihadistiska miljön som vi också har analyserat i tidigare inlägg i händerna.

Trots att de på andra sätt är varandras motpoler kan man alltså finna likheter mellan våldsbejakande islamisk extremism och terrorister som Breivik. Den senare har ju också själv uttryckts att han lärt av al-Qaidas metoder. Sådana beröringspunkter har även uppmärksammats av den svenska säkerhetspolisen som visar att personer som attraheras av våldsbejakande ideologier har flera likheter – ett faktum som gäller oberoende om de väljer en vänster, höger eller religiöst motiverad livsåskådning. I sammanhanget kan man emellertid notera att media oftare tycks rapporterar om islamiskt motiverad våldsbejakande extremism än om högerextremism som ett hot mot det öppna samhället. Denna mediala ensidighet – uppmärksammad bland andra av den norske journalisten Øyvind Strømmen – skall givetvis inte förstås som att islam inte kan tolkas på ett sådant sätt att religionen kan legitimera våld och extremism. Som vi har skrivit om flera gånger här på bloggen så är dessa tolkningar dock inget unikt eller exklusivt för islam och muslimer.

Om Ansar ul-Sunnah avser att realisera sina hot eller inte är svårt att sia om. Det är viktigt att sådana hot tas på stort allvar. På senare tid har flera islamistiska extremister kunnat gripas innan de utfört planerade terrordåd – inte minst genom ett viktigt kartläggningsarbete av säkerhetspolisen och ett lyckt samarbete över nationsgränserna. Precis som extremistiska rörelser lär av varandras metoder, kan förhoppningsvis säkerhetspolisen använda sig av erfarenheter från de senaste tio årens arbete med islamistisk extremism i kartläggningen och förhindrandet även av annan extremistisk våldsbejakande verksamhet – vare sig denna kommer från höger eller vänster.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

4 kommentarer:

 1. En historiker-wannabe (som jag exempelvis) skulle nog omedelbart fråga hur det här hotet överlever de källkritiska kriterierna som historiker brukar använda för att kratta fram graden av pålitlighet i ett dokument. Ett kriterium handlar om 'äkthet', och vet man inte vem som har författat dokumentet så är det ju svårt att veta vad det är värt. Om det är så att man angriper " mångkulturalism, religionsfrihet och det öppna demokratiska samhället" låter det ju som något vissa personer inom sverigedemokrater och besläktade rörelser kan hitta på. Och då kan ju ursprunget i själva verket vara där. Eller om det verkligen är muslimer, men helt marginaliserade knäppgökar som i stort sett bara har tillgång till en dator och livlig fantasi. Eller någon annan individ/grupp som vill orsaka oro eller har ett egendomligt skämtlynne.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej

   Tack för bra synpunkter. När det gäller terrorism och misstankar om terrorism är källäget så gott som alltid problematiskt och säkerhetspolisen vill sällan avslöja sina källor. Därför kan vi oftast förlitas oss på media och på terrorhandlingar som misslyckas (personerna blir gripna) eller att attentaten lyckas. Problematiken kring bristen med källor blir tydlig om vi till exempel läser den svenska säkerhetspolisens rapporter om vänster, höger och islamistisk våldsbejakande terrorism. Ett faktum som har används för att hävda att rapporterna är underdrivna eller alarmistiska. Frågan om källkritik är mycket viktig - tack för din kommentar

   /Göran

   Radera
  2. Kunde du NÅGOT om islam skulle du vet att islam absolut INTE förespråkar mångkultur! Tvärtom finns det enligt islam, endast två accepterade religioner förutom islam: judendom o kristendom. Och i ett muslimskt samhälle skall dessa antingen tvingas konvertera eller betala en straffskatt. Alternativet är att bekämpas militärt. Övriga religoner som Hinduism och Buddhism är självklart inte tillåtna överhuvudtaget!

   Att kristna förföljs och mördas i muslimska länder rapporteras det om varje vecka i media. Så det kan inte ha undgått någon att islam inte har något med mångkultur att göra! Var har du fått dina ideer ifrån egenligen?

   Dessutom babblas det ständigt om att muslimsk massinvandring skulle vara mångkultur. Mångkultur hade vi ifall ÖVRIGA småreligioner växte till sig istället: buddhism, hinduism, judendom etc. Islam är många gånger större än alla småreligioner tillsammans!

   Så att inbilla sig att Sverigedemokrater (el motsvarande) skulle ligga bakom hoten är väldigt enfaldigt. Islam ÄR emot mångkultur! Detta gäller i synnerhet radikala islamister!

   Finns det något skäl att anta att hotet inte är äkta, så borde väl det ha rapporterats! I synnerhet som svensk media tycks göra allt för att förminska det islamistiska hotet.

   Du efterlyser källkritik men slungar samtidigt själv ur dig anklagelser mot SD som är helt tokiga! Kastar sten i glashus bör man inte ägna sig åt!

   Radera
  3. Hej

   Tack för din synpunkt på min text. Som jag har skrivit om flera gånger tidigare så kan islam inte ha någon åsikt eftersom religioner inte kan ha åsikter - däremot kan muslimer ha åsikter i dessa frågor och här kan religionshistorien visa att muslimer har haft olika uppfattningar i dessa frågor. Vissa delar den beskrivning som du ger i din kommentar, men många har också en annan uppfattning i frågan. Islam har ju också existerat i länder som inte endast domineras av kristna och judar - till exempel Kina, Indien, Malaysia och Indonesien. När det gäller mångkultur så att det också viktigt att betona att mångkultur även finns bland muslimer - alla har ju inte samma uppfattningar, utgångspunkter eller åsikter. Mångfald finns ju även inom samma religiösa traditioner, muslimer, kristna, buddhister, etcetera. Hot kan uppenbarligen komma från flera olika håll och jag har inte nämnt eller pekat ut SD i min text. När det gäller min syn på religinsvetenskap så har jag skrivit om detta i mitt tidigare inlägg om religion och världsbild.

   /Göran

   Radera