tisdag 28 augusti 2012

Skäggattack! Ett religiöst hatbrott


Tidningen Dagen rapporterar att sexton personer som tillhör Amishfolket står inför rätta i den amerikanska delstaten Ohio efter att ha utfört en skäggattack där meningsmotståndare fått sina skägg avklippta. Attacken rubriceras som ett hatbrott.

Orsaken till övergreppen är oklara, men attackerna tycks handla om interna motsättningar, hämnd och disciplinering av meningsmotståndare inom olika grupperingar inom Amish. Samtliga av de anklagade sägs tillhöra och följa ledaren Sam Mullet som till skillnad från andra grupper tycks bejaka vedergällning och hämnd mot de som bryter mot ledarens disciplin enligt tidningen Dagen. Dessa åsikter är inte vanliga och Amish förknippas vanligtvis med icke-våld. Detta är dock inte den första ”skäggattacken” och media har tidigare rapporterat att kvinnor har rakat av håret på sovande män och att män har fått sina skägg rakade och klippta med häcksaxar i samband med inbrott i meningsmotståndares bostäder.

Amish är en del av den så kallade anabaptistiska rörelsen som syftar på det grekiska ordet för att döpa om. Döparrörelsen som går tillbaks till 1500-talets reformrörelser förkastar barndop och betonar istället att dopet skall ske i medveten ålder. Ur ett religionshistoriskt perspektiv kan dessa tankeströmningar sägas vara föregångare till flera av dagens frikyrkor som också framhåller vuxendop.

Den så kallade skäggattacken i USA visar på ett tydligt sätt att yttre attribut som klädsel och skägg ofta förknippas med religiösa rörelser som Amish. Att beröva en Amish hans skägg kan därför ses som en tydlig markering att personen inte uppfattas som en ”äkta” troende. Samtidigt är attackerna viktiga påminnelser om att religiöst motiverade hatbrott inte endast är begränsade till judar och muslimer. I Sverige har till exempel Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sedan ett par år valt att komplettera anti-semitiska och islamofobiska brott med kategorin anti-religiösa brott. Att förödmjuka och förnedra religiösa motståndare genom att beröva dem yttre attribut som förknippas med deras religion är ett effektivt sätt att ifrågasätta och förminska sin motståndare. Ur dessa perspektiv illustrerar attackerna i USA att religiösa praktiker ofta handlar om vem som har tolkningsföreträde och auktoritet att belöna och straffa meningsmotståndare.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet  

8 kommentarer:

 1. Jag har för mig att en del svenskar på 1600-talet hade en gammaltestamentlig inställning till skägg med talibanska drag - det var ett religiöst krav att ha skägg!

  "Att förödmjuka och förnedra religiösa motståndare genom att beröva dem yttre attribut som förknippas med deras religion ... " etc. Där är vi ju direkt inne på klädseldetaljer och andra symboler. Kan man tillåta kors och kippor på skolelever, men förbjuda slöja? Eller om man är konsekvent och förbjuder hela rasket, är man då opartisk eller ute för att förödmjuka religiösa personer i största allmänhet? Den som utsätts för något sådant kan ju hävda sig vara förödmjukad och diskriminerad trots att det inte är avsikten hos den som utfärdar föreskrifterna.

  Det kanske vore en entrepeneuriell nisch att sälja lösskägg till amisharna?

  SvaraRadera
 2. Fast fortfarande har vi inte besvarat den grundläggande frågan. Varför är skägget viktigt, och inte bara bland amish? Det är sant att skägget är en markör, men att säga det är en beskrivning, inte en förklaring. Vad vi behöver är en förklaring till varför just skägg är så vanligt förekommande i detta sammanhang. Förslag någon?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej

   Den vanligaste och mest rimliga förklaringen är att skägg dels förknippas med manlighet och dels med att många profeter och heliga personer anses ha haft skägg och därför vill man efterlikna denna markör. Hår är ofta förknippat med helighet och visdom.

   /Göran

   Radera
 3. Ok, men då har vi fortfarande problemet kvar: varför associeras just denna ansiktsbehåring (och inte näshår eller öronhår) en gång i tiden med helighet och visdom (vilket antagligen är orsaken till att profeter och heliga personer idenfieras med denna ansiktsbehåring, och inte omvänt), och varför vinner ett sådant synsätt gehör i breda lager. Associationen med manlighet är förmodligen rimlig, men hur kommer föreställningar om övernaturliga varelser med i bilden. Kanske löser vi inte frågan här, men den bör ju vara en av de mer centrala i en seriös religionsvetenskap.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur skulle vi kunna gå till väga för att finna svar på en sådan fråga? Kan vi exempelvis undersöka om skägg har haft liknande betydelser i olika tider och i olika kulturer?

   Har Oden och Tors skägg signalerat samma sak som Muhammads eller Jesus skägg? Hur med daoistiska mästares långa tunna skägg? Varför är inte skägg lika populärt inom buddhism? Vilka andra rleigioner/kulturer har inte uttryckt skäggfandom?

   Vad signalerar medlemmarna i The Bands skägg och varför vill plötsligt alla hipsters se ut som medlemmarna i The Band?

   Kanske kan man finna i alla fall två hypoteser utifrån dessa frågor.

   1. Skägg signalerar inte bara manlighet, utan även mognad och kanske till och med hög ålder - vilket varit få förunnat. Att vi därför förknippar profeter och heliga män med skägg är pga skägg = manlighet = patriarkal beslutsamhet och ledarskapsförmåga och skägg = mognad och ett vitt, långt skägg = hög ålder = ackumulerad visdom?

   2. Kan skägg också signalera(t) något primitivt, naturligt och kraftfullt - autenticitet - i motsats till ett fåfängt rakat ansikte (som också då blir mer barnsligt och kvinnligt och inautentiskt och motsatsen till manligt och tryggt)?


   Mvh
   Simon

   Radera
 4. Du är nog något på spåren här Simon. Kanske dags för en tematisk religionsvetenskaplig antologi. Framför allt din första hypotes vill jag minnas har visst stöd i förskningen (äldre tillskrivs mer prestige än yngre) och skulle kunna testas empiriskt och tvärkulturellt. Och nog är väl så att skäggets eventuella roll som signal är könsspecifik. Gudinnor, hur centrala de än är, framställs väl sällan med skägg? Nåväl, jag lämnar diskussionen här.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rättelse: faraoner avbildades med lösskägg, även kvinnliga (faraoner alltså, inte lösskägg).
   Jonas

   Radera
 5. Attacker mot attribut som t.ex. skägg eller klädsel är ju klart hatbrott. Däremot är det inte hatbrott eller kränkande att i vissa sammanhang förbjuda heltäckande slöja som förhindrar att man kan känna igen en person, vilket är något helt annat.

  SvaraRadera