torsdag 16 augusti 2012

Tunisisk misogyni – kvinnor som komplement till män i nytt lagförslag


Tunisiska kvinnors situation har ofta lyfts fram som ett progressivt exempel i den muslimska världen. Den 13 augusti i år firades den nationella dagen för kvinnor och familj, som också sammanföll med 56-årsdagen av etablerandet av lagen om personlig status (CSP), där kvinnors position stärktes.  Män och kvinnor sågs däri som jämlika, polygami förbjöds liksom möjligheten för män att skiljas endast genom att säga så tre gånger. Skilsmässa måste enligt CSP ske juridiskt och ett äktenskap måste ingås med båda parternas samtycke. Så långt allt gott och Tunisien framstod som ett land där kvinnor hade stora möjligheter att även i praktiken delta på någorlunda samma premisser som män.

Efter den så kallade arabiska våren valdes en ny nationalförsamling och stegen i riktning demokrati och frihet inleddes. Arbetet med att skapa en ny nationell konstitution inleddes och majoriteten av de folkvalda består av al-Nahda-anghängare. Al-Nadha beskrivs ofta som ett moderat islamistparti. Ledaren för partiet är Rachid Ghannouchi (f. 1941), som deltog i grundandet av al-Nahda och framstår som en intellektuell ledare för partiet idag, och han beskrivs ofta ha en moderat islamtolkning och använder sig av begrepp som demokrati då han talar om islam.

Men nu vänds omvärldens ögon mot Tunisien igen och rädslan för att islamisterna skall stärka ett konservativt grepp om landets utveckling ökar både inom och utom landet. I förslaget på lagändringar märks en tydlig nedvärdering av kvinnor, trots att artikel 22 i den nya konstitutionen stadfäster att alla medborgare är jämlika vad gäller rättigheter och friheter, och inför lagen, utan någon form av diskriminering. Flera media rapporterar nu att misogyni då tydligen inte verkar uppfattas som en form av diskriminering, med tanke på det nya lagförslaget, och att kvinnors medborgerliga rättigheter begränsas och hon placeras under männen.

Det nya förslaget (artikel 27), som inte är genomröstat ännu, uttrycker att staten skall bevara kvinnors rättigheter under principen av komplementaritet med män inom familjen och som mäns partners i utvecklingen av hemlandet.

تضمن الدولة

الأسرة داخل دورهما ويتكامل الوطن بناء في للرجل حقيقيا شريكا باعتبارها المرأة حقوق حماية:


Förslaget har med rätta väckt ilska i och utom landet och många protester och demonstrationer har synts på gatorna de sista dagarna. Skyltar med texter som Vive la Femme! hålls upp av kvinnor i olika åldrar som vill värna om sina rättigheter, medan representanter för al-Nahda menar att reaktionerna är överdrivna. Om lagen röstas igenom är det helt klart ett gigantiskt steg tillbaka för folket i Tunisien då kvinnor inte längre ges samma medborgerliga rättigheter som män. Dessutom blir oron för vad islamisterna egentligen menar när de talar om frihet, jämlikhet och demokrati i allra högsta grad befogad.Susanne Olsson, docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar