onsdag 22 augusti 2012

Iran: kvinnor portas från universitetsutbildningar

DN rapporterar utifrån en artikel i Daily Telegraph att iranska universitet nu begränsar möjligheten för kvinnor att studera på universitetsnivå. Hela 36 av landets universitet, på motsvarande mer än 70 olika kurser, förbjuder nu kvinnor att studera. Ett argument är att få balans mellan könen på universitetsnivå, men kritiker har andra förklaringar till detta.
Nobelpristagaren Shirin Ebadi har opponerat sig mot beslutet. Hon argumenterar som så att den verkliga agendan bakom denna nya policy är att reducera antalet kvinnliga studenter till under 50 %, från nuvarande ca 65 %, och därmed försvaga den iranska feministiska rörelsen och kampen mot diskriminering. Hon menar att det är en del av en politik som önskar se kvinnor återgå till den privata sfären i hemmet och ge upp kraven på egna rättigheter.
Religiösa företrädare i Iran har bekymrats över de sociala sidoeffekter denna ökade nivå hos kvinnor skulle kunna medföra, med tanke på minskat barnafödande och lägre antal äktenskap. Enligt UNESCO har Iran den högsta andelen kvinnliga studenter i förhållande till män i världen och kvinnor har utmärkt sig i traditionellt manliga områden som fysik och olika ingenjörsdiscipliner. Iranska kvinnliga studenter har länge fått bättre resultat än män. I artikeln i Daily Telegraph nämns att sociologer menar att kvinnors ökade framgång grundas i att många religiöst konservativa familjer alltmer gärna sänt sina döttrar till universitetsstudier efter revolutionen 1979. Nedgången i antalet män som studerar menar de kan förklaras med att bland unga iranska män finns en önskan om att snabbt bli rik, utan att studera.
Susanne Olsson, docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar