onsdag 15 augusti 2012

Med ultraortodoxa glasögon


I ett inlägg på bloggen nyligen skrev Susanne Olsson om hur man i Saudiarabien ska bygga speciella kvinnostäder, och hur dessa kan ses som ett sätt att kompromissa mellan shariahlagar och kvinnors traditionella roller. I dessa kvinnostäder ska kvinnors önskan om att få delta i arbetslivet och ha egna karriärer utanför hemmet besannas – utan män.

Inom nästan alla religiösa traditioner finns regler och föreställningar rörande förhållanden mellan könen. Liksom allt annat förändras även dessa över tid – oftast på grund av att det blir allt för opraktiskt – i takt med att det omgivande samhället förändras.

Det har också varit vanligt att man uppfunnit lösningar för att kunna bibehålla en strikt uppdelning trots andra sociala förändringar. Ofta har detta inneburit inskränkningar av kvinnors rätt till det offentliga rummet, eller andra begränsningar av kvinnors rörelsefrihet.

Men nu kan vi läsa om en nyordning som går åt andra hållet och istället begränsar mäns interaktion med omvärlden. Ultraortodoxa judar i Israel har nämligen tagit fram en sorts glasögon som gör allt suddigt på längre avstånd än en meter bortom de som bär dem. Detta för att män ska slippa se kvinnor i utmanande klädsel.

Detta kan tolkas som att ultraortodoxa (män) förlorat i inflytande i de stadsdelar där de tidigare kunnat styra över kvinnors klädsel, och därför varit tvungna att finna på en lösning som gör det möjligt för dem att vistas i samhället samtidigt som de kan avskärma sig från det.

Det är bra exempel på hur även det vi kallar ortodox, bokstavstrogen, traditionell, fundamentalistisk religion också kan vara kreativ och – på ett kanske paradoxalt sätt – pragmatisk.

Simon Sorgenfrei
Doktorand i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar