fredag 10 augusti 2012

Enhet och mångfald bland världens muslimer

Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life har gjort en undersökning som rör enhet och mångfald bland världens muslimer, som nu publicerats i rapporten ”The World's Muslims: Unity and Diversity”. Rapporten grundas på mer än 38.000 intervjuer på över 80 språk och 39 länder. Man uppskattar att det finns 1.6 miljarder muslimer idag som i mångt och mycket är överens om att det bara finns en Gud och att Muhammad är hans profet. Andra trosartiklar återkommer som något gemensamt för de flesta, som till exempel tro på änglar, himmel och helvete liksom predestination. Men förutom sådana grundläggande trosföreställningar skiljer sig deras religiösa engagemang, deras syn på vem som ses som muslim, vilka praktiker som är acceptabla enligt islam, liksom deras syn på mångfalden av islamtolkningar liksom acceptansen av olika islamiska grupper.
Geografiska skillnader framträder, liksom skillnader mellan generationer och mellan män och kvinnor. Rapporten som är på 164 sidor är intressant läsning och illustrerar hur problematiskt det är att tala om ett enhetligt islam, och understryker vikten av att undvika generaliseringar då man talar om vad muslimer tycker och tänker.

Susanne Olsson, Docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola

3 kommentarer:

 1. Tack Susanne,
  Låter som en mycket intressant rapport - om än lite diger för en lekman. Om/när du tittat närmare på rapporten så skulle det vara mycket intressant att höra hur du skulle jämföra islam med kristendom i dessa två frågor:
  Skulle du beteckna islam lika splittrat/fragmenterat som kristendomen? -mer eller mindre?
  Hur pass sekulariserade är muslimer jämfört med kristna? -lite mindre skulle jag gissa, men hur stor skillnad? -som kristna på 50-talet?
  mvh Xen

  SvaraRadera
 2. Hej Xenolith! Intressanta frågor. Det finns inte någon statistik att tillgå för att kunna säga att en tradition är mer/mindre splittrad än en annan. Både islam och kristendom har otaliga tolkningar som präglats av omgivande samhälle. Även om man t.ex. talar om sunni och shiahislam som två skilda riktningar, kan man inom respektive finna en myriad av versioner av vad som är ”sanningen”. Detsamma ser vi då vi talar om kristendom. Vilket gör att frågan om muslimer är mindre sekulariserade än kristna blir svår, för då måste vi först precisera vilka muslimer och vilka kristna frågan gäller. Sedan vad gäller sekularisering så tror jag inte heller att det går att mäta det, även om det nog kan finnas sociologer som är av annan mening. Jag tror det också beror mycket på kontext, och även vad man menar med sekularisering. Menar man med sekularisering t.ex. minskad offentlig praktik eller handlar det om trosföreställningars avtagande? Det första kan ju ses som mätbart och eventuellt som ett tecken på minskad/ökad religiös praktik och förstås kontextualiserat, men det får jag överlämna till religionssociologerna. Hälsar Susanne

  SvaraRadera
 3. Muslimer tror ofta att kristna har tre gudar. Men jag har aldrig hört någon enda trosinriktning inom kristendomen anse att det finns mer än en Gud.

  SvaraRadera