torsdag 27 september 2012

Böneutrop i Sverige? Några profetior


I ett inlägg nedan skriver Göran Larsson om att moskén i Fittja ansökt om att få hålla böneutrop på fredagar. Flera media har rapporterat om detta under dagen (EXP, AB, DN; SvD, SR, Dagen, Sydsvenskan). Som Göran skriver fick en moské i Oslo år 2000 rätt att hålla böneutrop i samband med fredagsbönen. Samtidigt fick Hedningsamfunnet tillåtelse att hålla ”böneutrop”, tio gånger om året genom att ställa sig på ett hustak för att bland annat skrika ut att Gud är död och att helvetet har slocknat.

Lagändringen såväl föregicks som följdes av hårda proteser, och i motståndet mot lagförslaget lades grunden för flera islamkritiska sammanslutningar. Detta kan man läsa om i Öyvind Strömmens bok Det mörka nätet. Om kontrajihadism, högerextremism och terror i Europa.

Hur denna fråga kommer att utvecklas i Sverige är förtidigt att säga, men man kan redan nu peka på några intressanta likheter.

En av dem som vände sig mot lagändringen i Norge var Fremskrittspartiets Karl I. Hagen som menade att detta var ett beslut som inte kunde tas av en stadsdelsnämnd, utan snarare var en fråga för Stortinget. Som Göran påpekar är det även i fallet med moskén i Fittja i nuläget en lokal fråga, då det är samhälsbyggnadsnämnden i Botkyrka som kommit fram till att förbudet mot böneutrop inte skulle hålla för en rättslig prövning. Om någon kommer att opponera sig mot nämndens beslut med hänvisning till att detta borde vara en principiell fråga av nationell betydelse återstår att se. Samtidigt kan detta vara att spela ett högt spel, då det skulle kunna leda till att alla svenska moskéer får rätt att kalla till bön på fredagar.

Karl I. Hagen opponerade sig även mot liknelsen mellan kyrkklockor och böneutropet på ett sätt som liknar Kristdemokraten Stefan Daynes invändning då han menade att böneutropet ”på ett helt annat sätt än klangen från kyrkklockorna levererar en dogmatisk utsaga”. Hagen menade vidare att böneutrop i samband med fredagsbönen endast var början och att norska moskéer snart skulle ha böneutrop fem gånger om dagen. Av samma uppfattning är flera av dem som kommenterat nyheten i bloggen Avpixlats kommentarfält. Även Sverigedemokraternas Kent Ekeroth gör en liknelse mellan böneutrop och kyrkklockor, då han i en tweet tidigare idag skriver: ”Böneutrop förändrar oerhört mkt o hör inte hemma i Sve. Det gör däremot kurkklockor”.

Utöver Karl I. Hagen var Anne-Liv Gamlem en av dem som mest högljutt opponerade sig mot den norska lagändringen. Gamlem blev i samband med protesterna en central aktivist i den så kallade Aktionsgruppen mot muslimska böneutrop och senare framträdande medlem i Forum mot islamisering (FOMI).

FOMI utvecklades till vad Strömmen kallar den största islamfientliga organisationen i Norge idag: Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN). SIAN grundades av Arne Tumyr från Human-Etisk Forbund och är idag en av de olika Stop Islamization-grupper som blivit allt mer framträdande i Europa och USA och som vi har skrivit om bland annat här på bloggen.

I Sverige har diskussion precis börjat ta fart. Vilka politiska beslut som kommer att tas och vilka röster som kommer att sticka ut är ännu oklart. Men gissningsvis kommer islamkritiska röster höjas mot böneutrop som ett uttryck för en islamisering av Sverige. Kanske lyckas några använda detta för att locka meningsfränder, eller kanske till och med skapa en sammanslutning liknande SIAN (detta har visat sig vara svårt i Sverige). Troligtvis kommer även religionskritiska röster opponera sig mot böneutrop som ett intrång på deras rätt till frihet från religion i det offentliga rummet. Jag gissar också att Ingrid Carlqvist och Tryckfrihetssällskapet kommer att lyfta fram detta den 27 oktober, då de bjudit in Geert Wilders att tala i Malmö.

Slutligen är det nog heller inte en helt galen gissning att vi kommer att få anledning att återkomma till detta här på bloggen.

Simon Sorgenfrei
Doktorand i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

7 kommentarer:

 1. Mycket belysande och bra Simon. Det blir en intressant debatt att följa. Hmm...Aktionsgruppen mot muslimska böneutrop. Vi människor är allt bra märkliga.
  Jonas

  SvaraRadera
 2. Simon,
  Human-Etisk Forbund har kritiserat Tumyr för hans engagemang i SIAN, vid ett tillfälle s kraftfullt att HEF blev dömt för ärekränkning.

  SvaraRadera
 3. Har man rätt att SKRIKA och SKRÄNA ut sin religion, rakt in i omkringboendes sovrum eller vardagsrum ? Är detta vad som menas med yttrande- respektive religionsfrihet ??

  Många människor i vårt land bor i lägenheter eller bostäder där de är klart störda av både kyrkklockor och potentiellt Moské-skrål, och flera boende i Botkyrka har faktiskt klagat, bland annat i bloggform.

  Den aktuella Moskén i Botkyrka ligger placerad rakt invid Mälaren i ett naturvårdsområde, och det befaras att ekot från Böneutropen inte bara berör naturvårdsområdet, utan även det angränsande Bromma med ca 30 000 personer.

  Hur många tillbedjare/rätt-trogna har den Muslimska församlingen, och varför skall just deras intresse gå före alla andras, anser ni ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej

   Den svenska religionsfrihetslsgstiftningen skyddar inte religiösa uttryck som stör den allmänna ordningen, varför jag inte tror en juridisk expertis skulle bedöma att man får skrika och skräna sin religion in i någon annans sovrum.

   Jag anser inte i denna text eller någon annanstans att muslimers ingressen går före alla andras.

   Radera
  2. Med vänlig hälsning,
   Simon

   Radera
 4. Men ok, då är väl också Hedningsamfunnets ropande från hustak, Hare Krishnas tamburiner och trummor, Juggernaut-processioner på allmän väg, Heimdalls horn och Schamanskt trum-dunk lika tillåtna ? Fast återigen - är sådant rimligt vid Mälarens stränder, eller mitt inne i en stadskärna ? Kan det rent av vara så, att platsen inte är lämplig för utsändande av höga ljud ??

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej igen

   Detta är som sagt ett juridiskt beslut som blir intressant för oss religionsvetare att ta del av. Om moskén får rätt att hålla böneutrop kommer man med största sannolikhet få göra detta inom specificerade decibellgränser som inte då anses störa omgivningen eller sjö/naturliv. Att neka moskén möjligheten till böneutrop med hänvisning till att det är olämpligt vid Mälaren tror jag inte kommer ske, då mycket annan ljudlig verksamhet (motorbåtar, bryggfester) är tillåtet. Men, åter igen, detta är en juridisk fråga.

   Mvh
   Simon

   Radera