torsdag 20 september 2012

Turnéföreläsning pågår om den arabiska våren


 
Yasin Ahmed på Sensus studieförbund har arrangerat en föreläsningsturné med fyra ungdomar från Egypten och Tunisien som talade om sina erfarenheter på Södertörns högskola som första stopp 19/9. Yasin Ahmed berättar att det här är ett försök att ge ett insiderperspektiv på situationen i Mellanöstern och låta ungdomar inspirera andra genom sina erfarenheter. Ungdomarna hade alla deltagit på olika vis i revolutionerna och arbetar nu på olika sätt för demokratiutvecklingen, bland annat som journalister och volontärer i olika NGO:s. En av ungdomarna är kolumnist i Open Democracy. En annan jobbar för UNICEF och uppmärksammar ett citat från John F. Kennedy för att beskriva sitautionen: “Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.”

Den rädsla som många upplevt före revolutionerna, där de inte vågade prata om politik offentligt beskrevs och den självklarhet idag med vilken man kan prata politik med vem som helst på minibussar. Två unga kvinnor från Egypten berättade om sina erfarenheter och förhoppningar inför framtiden som bland annat rörde ökat kvinnligt deltagande, där Egypten ligger långt efter Tunisien. Bland annat menade de att det var en lång tradition av salafitiska influenser som påverkat egyptiernas sätt att se på kvinnors deltagande politiskt, liksom att det funnits, och finns, många andra socioekonomiska problem som varit angelägna, och då har det politiska deltagandet hamnat på efterkälken. Men med sådana ungdomar som dessa kan det nog ändra sig! De berättade också efter föreläsningen om en grupp unga män i Kairo som aktivt gått ut för att stödja kvinnor som ofta utsätts för sexuella trakasserier, så den yngre generationen verkar ha hopp om framtiden och kampvilja för att göra samhället bättre för alla.

En fråga som kom upp på seminariet var hur det kommer sig att många svenska ungdomar inte är så engagerade politiskt. Jag var också själv lite sur för att bara tre studenter hade kommit till föreläsningen, vilket var bakgrunden till min fråga. Yasin Ahmed nämner att många ungdomar är aktiva i Mellanöstern för att nå förändring. Många svenska ungdomar har inte den motivationen och inte samma behov. Den här typen av seminarier är därför ett bra sätt att lära sig från varandra om man vill engagera sig mer. En i publiken nämnde att många europeiska ungdomar är politiserade men att det inte är så hög aktivism i Sverige. Kanske för att vi har det så pass bra menade en annan åhörare, och att många är lite likgiltiga inför de som de inte känner personligen, men att det i och för sig inte måste betyda att de är ointresserade. En av ungdomarna som föreläste menade att folk bryr sig främst om sina egna lokala angelägenheter – att folk är engagerade men i andra saker, som berör dem själva mer, i deras vardagsliv.

Yasin Ahmed avslutade med att säga att det han saknar i svensk media är inslag som rör hoppet för demokrati. Den ”arabiska våren” är en stor vinst för demokrati över hela världen menar han – när det är folket själva som tar initiativ ger det hopp och inspiration till andra människor som kämpar mot orättvisor.

Susanne Olsson, docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar