tisdag 4 september 2012

Muslimen som ska rädda tyskarna från helvetet

I Tyskland har sedan i våras en diskussion förts med anledning av att en salafitisk grupp har delat ut tyska översättningar av Koranen gratis i fotgängarzoner till icke-muslimer i flera tyska städer. Planen är att dela ut 25 miljoner exemplar. Der Spiegel och många andra tidningar har fortlöpande haft artiklar rörande denna aktion och rapporterar om händelseförloppet och det verkar finnas en rädsla för att dessa salafiters islamtolkning skall slå rot hos vissa Tyskar, åtminstone om man skall döma av nyhetsbevakningen.
 Evangeliska kyrkan i Hessen och Nassau kommenterade också med varnande tonläge i samband med utdelningen att Koranen inte är något muslimer tar lätt på och att man inte bara kan lägga den på golvet t.ex., vilket de menade att folk som tar emot en gratiskoran måste tänka på.
Bakom rörelsen finns Ibrahim Abou-Nagie, ursprungligen palestinier, nu bosatt i Köln. Han anklagas just nu för att ha predikat och legitimerat att man får använda våld mot ickemuslimer och beskrivs som en radikal islamuttolkare med konservativa värderingar, som går stick i stäv mot det som nog generellt kan betraktas som tyska majoritetssamhällets värderingar, t.ex. vad gäller könsroller och straffrätt. Hans uttalande i en intervju med Frankfurter Allgemeine om att kristna och judar kommer hamna i helvetet om de inte tar till sig islam dyker ofta upp i annan media och han framställs som en ytterst osympatisk typ. Man kan tänka sig att han själv kanske snarare ser sig som mannen som skall rädda Tyskland från helvetet, som Welt Onlines rubriksättare uttryckte det.
Förvisso är det i Tyskland tillåtet att dela ut religiöst material, men sannolikt är det rädslan för salafister som gör att detta blivit så uppmärksammat. Samma kritik finns mig veterligen inte mot t.ex. Jehovas vittnen och deras missionsverksamhet i Tyskland. En ny undersökning har också oroat många tyskar då den visar att många yngre tyskar med turkisk-muslimsk bakgrund tycker att salafiternas aktion är positiv. Det kanske mest oroväckande är att dessa yngre personer i samma undersökning angav att de sannolikt inte skulle rösta på något specifikt parti, eller rösta överhuvudtaget, i kommande val. Kanske tyska myndigheter och media skulle fokusera mer på integrationspolitik istället för att oroa sig över att gratiskoraner delas ut på gatorna.
Susanne Olsson, Södertörns högskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar