onsdag 12 september 2012

En polemik med kontext och rötter


I ett insiktsfullt inlägg här på bloggen lyfter David Thurfjell frågan om hur man kan förstå den senaste kontroversen kring Muhammed, en trailer för en kommande (?) polemisk film om Muhammed, The innocence of Muslims. Simon Sorgenfrei noterar i ett inlägg på detta hur filmens skapare framställer filmen, i god islamofobisk anda, som "islamkritik" och ställer frågan vad det egentligen är som kritiserats. Dessa två inlägg är utmärkta, och jag vill här bara komplettera lite med att kommentera trailerns innehåll.


Det som nu finns tillgängligt på nätet är alltså en trailer. Utifrån denna kan man notera att den kommande filmen knappast är kvalitetsmässig fullträff, som film betraktat. Det hela ger mer intryck av en buskis. Skådespelar(?)insatserna är patetiska och revisitan (ganska många lösskägg) billig. Rykten om en budget på 5 miljoner dollar ter sig minst sagt överdrivna. Antagligen är det just därför som den i media rubricerats som en amatörfilm. 

Men jag skulle vilja hävda att amatörismen är begränsad till de yttre formerna, när det gäller polemikens innehåll pekar det man kan se i trailen på ett ganska så genomarbetat manus. Här finns en skillnad gentemot andra kända provokationer med Muhammed i centrum, såsom  Lars Vilks rondellhund och Jyllandspostens karikatyrer. Filmskaparen eller filmskaparna verkar ha ansträngt sig lite, och slår inte bara vilt omkring sig på måfå. Detta märks i det sätt på vilket ett urval av pikanta detaljer ur etablerad muslimsk historieskrivning blandas med element hämtade ur en tradition av kristen polemik mot islam, med rötter långt tillbaka i tiden. 

Ett karakteristiskt drag hos den senare är hur islam och Muhammed blir till spegelbilder av kristendom och Jesus. I trailern återfinns följdaktligen välkända teman såsom Muhammed ömsom som bedragare, ömsom som en lättlurad vilde, vars "uppenbarelse" snarast är en "villfarelse" och ett hopkok av tidigare religioner (till skillnad från Jesu lära som är unik). Andra teman som känns igen är Muhammed som bastard (i kontrast till Jesus vars pappa ju är känd), som särdeles våldsam och barbarisk (kontrast till den milde Jesus) och så naturligtvis, och över allt annat SEXET, som inte bara handlar om Muhammed äktenskap med ‘Aisha (mer generellt förekommande i polemik), utan det faktum att han överhuvudtaget hade sex och njöt av det (i kontrast till den kyska Jesus). Dessa polemiska teman är väl kända, och har studerats närmare av Norman Daniel i boken Islam and the West.
 

Kanske finns här en liten nyckel till förståelse av den avsedda publiken.  Nutida muslimsk förföljelse av kristna verkar utgöra en ramberättelse till filmen som helhet. Trailern börjar med en scen där en militant muslimsk mobb angriper kristna i Egypten, och  dödar en kvinna.  Kameran fokuserar hennes blodiga kropp, men framför allt korset hon bär runt halsen. Muhammeds konflikt med judiska grupper i Medina anspelas på, och till skillnad från i muslimsk historieskrivning framstår de senare enbart som offer för Muhammeds ondska. Klipp i trailern låter Muhammeds judiska motståndare uttala visheter och symbolisera ståndaktighet och 
offervilja. 

Det främsta budskapet verkar vara att islam är en falsk religion. Dess profet är falsk, och det kan man se på hans moral. Dessa påståenden får bäst resonans i ett sammanhang präglat av föreställningar kring vad som utgör sann religion, sant profetskap och god religiös moral. 

Detta får mig att lägga fram hypotesen, helt i motsats till vad upphovsmannen Sam Bacile (möjligen en pseudonym) själv hävdar, att detta är i allra högsta grad en "religiös" film, en film vars resonansbotten främst står att finna i en amerikansk evangelikal, ”kristen sionistisk” (dvs som ser judars återvändande till Israel som en del av Guds plan), subkultur. Detta är en subkultur som när en viss form av religiöst färgad och motiverad "islamkritik" som är annorlunda än andra former av islamofobi, framför allt i det att den sätter in "islam" i en kosmologisk kontext av ont och gott, sanning och lögn, tro och otro och kanske även Gud och Satan. Teman om "islams" inneboende ondska och falskhet har odlats här under en lång tid. 

Filmen The innocence of Muslims finns alltså ännu inte tillgänglig i sin helhet. När det väl blir tillgänglig kommer den att utgöra ett intressant objekt för religionsvetenskaplig studium i flera avseenden, såväl beträffande ursprunget till de olika element som används för att bygga upp nidbilden av Profeten (och hans anhängare) som beträffande dess religiösa såväl som politiska kontext.  

Jonas Svensson, Linnéuniversitetet.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar