onsdag 19 september 2012

Manifestation i Stockholm mot The Innocence of Muslims


På lördag anordnar den shiitiska föreningen Imam Ali Islamiska Center en manifestation mot den kränkning mot profeten Muhammad de upplever att filmen The Innocence of Muslims innebär. I skrivande stund har strax under 3000 personer bjudits in, och av dessa har ca 240 anmält sitt intresse att delta imanifestationen. På den facebook-sida som informerar om händelsen kan man läsa: 
I Guds Namn,
Såsom vi fördömmer all sorts kränkning av profeter och religioner, fördömmer vi starkt alla dessa kränkningar gentemot profeten Muhammad (S).
Varför är det inte accepterat att i yttrandefrihetens namn ifrågasätta förintelsen eller att man kan bli anklagad "antisemit" om man kritiserar vissa sionistiska individer, medan det är accepterat att i yttrandefrihetens namn kränka den mest älskade personligheten bland 1,5 miljarder muslimer, nämligen profeten Muhammad (S)?!
För att visa vår avsky för de senaste kränkningarna av vår heliga och älskade profet kallar vi alla muslimer och alla villiga icke-muslimer att delta i en FREDLIG manifestation i Östermalmstog, stockholm, nu på lördag 22a september 2012.Tid: 14.00-16.00 
Vi vill uppmana alla deltagare att komma ihåg profeten Muhammads (S) moral och handlingar. Därmed, för att visa att vi är trogna följare av denna kompletta människa, uppmanar vi alla syskon att handla enligt islamiska grundmoraler, genom detta kan vi hålla en fredlig och civiliserad manifestation. Om någon inte vill representera profeten (S) och tänker agera i enlighet med våld och emot svenska lagar vill vi låta dessa veta att de INTE är välkomna till denna manifestation. 
På sin hemsida presenterar sig Imam Alis Islamiska Center som en ”självständig, religiös och ideel förening” verksam sedan 1997. De skriver fram att deras aktiviteter arrangeras ”i enlighet med islam och den svenska lagen” och att de arbetar för att skapa ”en mer vänskaplig relation och samarbete med olika institutioner, bland annat statliga, för att underlätta integrationen av muslimerna i det svenska samhället.” Som aktiviteter nämns daglig gemensam bön, fredagsbön och psalmläsning, liksom gemensamt firande av shiia-muslimska högtider. Centret har även en administrativ avdelning som erbjuder religiösa vigslar och skilsmässor.

Man kan notera hur föreningen, såväl i informationen om lördagens manifestation som på sin hemsida, understryker att det rör sig om fredlig verksamhet i enlighet med svensk lag. Detta kan förstås dels som ett försök att bemöta föreställningar om islam, och kanske speciellt shiia-islam, som en våldsbenägen och potentiellt revolutionär kraft som inte kan harmonisera med svensk lag och ”svenska värderingar”, och dels som ett sätt att försöka mota bort våldsbenägna muslimska grupper och individer. Att man i versaler skriver ut att man vill hålla en fredlig manifestation är förståligt mot bakgrund av de stundtals våldsamma protester som följt på filmen runt om i världen.

Vi får hoppas att såväl deltagare i manifestationen, som eventuella motdemonstranter har ambitionen har fredligt manifestera sina ståndpunkter.

Enligt Facebook-sidan hade man ursprungligen ansökt om att få demonstrerar utanför USA:s ambassad, men istället anvisats till Östermalmstorg. Man kan allstå tolka det som att även Imam Alis Islamiska Center på något sätt håller USA skyldigt för filmen The Innocence of Muslims, detta trots att såväl Barack Obama som Hillary Clinton tagit avstånd från innehållet och att det mesta nu tyder på att det är en grupp mer eller mindre kriminellt belastade personer med koptisk bakgrund och med kopplingar till det islamfientliga nätverket Stop Islamization of Nations som ligger bakom filmen.

Som jag skrivit i denna artikel i EXPO finns det flera grupper som använder filmen för att stärka föreställningen om ett pågående krig mellan ”islam” och USA/”Väst”. Jag vet inte om detta ligger i den svenska shiitiska föreningens intresse. Deras uttalade ambitioner att verka för en islam integrerad i det svenska samhället som harmoniserar med svenska lagar talar mot det. Samtidigt kan det ursprungliga valet av plats för manifestationen peka mot, eller i alla fall bidra till, sådana uppfattningar.

Vi kommer med största sannolikhet att få anledning att återkomma till detta.

Doktorand i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar