torsdag 6 september 2012

Tyska inrikesministeriet stigmatiserar muslimer


Reuters har en artikel inne på engelska som rör en posterkampanj från det tyska inrikesministeriet där de informerar om en hotline för de som oroas för att familjemedlemmar radikaliseras och detta har nu ifrågasatts. Kritiker till kampanjen menar att den riskerar att stereotypisera muslimer, stigmatisera dem och framställa dem som ett potentiellt hot och alienera dem.

Posterkampanjen visar fyra fiktiva saknade muslimska personer och skall sättas upp i större städer med immigrantbefolkning, på arabiska, turkiska och tyska. Bilder finns i de länkade artiklarna.

Det finns uppskattningsvis fyra miljoner muslimer i Tyskland och det finns en oro över att fler skall bli ”hemmagjorda” islamiska militanta efter att några av de involverade i 11 september upptäcktes ha haft sin bas i Hamburg. En kosovoalbansk muslim sköt ihjäl två amerikanska soldater på flygplatsen i Frankfurt förra året efter att ha blivit radikaliserad online.

Inrikesministeriet säger att kampanjen utvecklas med hjälp av muslimska intressegrupper som ett större initiativ för att förbättra kopplingen mellan säkerhetstjänster och muslimska samfund. Men fyra av de sex intressegrupperna har dragit tillbaka sitt stöd. Argumentet är att det kan ge fel intryck att ständigt associera islam med våld och säkerhetsfrågor. Misstänksamheten som många muslimer i Tyskland upplever kan nog också kopplas till den våg av neo-nazistiska mord av främst turkiskättade affärsinnehavare, som länge framställts som orsakade av konflikter mellan organiserade kriminella gäng innan det upptäcktes att det var neo-nazister.

Der Spiegel informerar också om detta och nämner att det blivit en politisk konflikt kring detta i Tyskland. Det gröna partiet (Die Grünen) krävde att auktionen omgående stoppas eftersom alla muslimer blir misstänkliggjorda i auktionen och att det är diskriminerande och en skamfläck för tysk politik. Inrikesministern verkar dock inte ha några planer på att stoppa posterkampanjen som skall dra igång 21 september enligt planen.

Susanne Olsson, Södertörns högskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar