onsdag 19 september 2012

’Pluropas’ religiösa framtidLars Linder uppmärksammar i DN statsvetaren Eric Kaufmanns artikel i Axess (6/12) som pekar på att muslimerna i Europa aldrig lär uppgå till mer än 20 %. Under rubriken ”I ’Pluropa’ 2050 är nästan alla religiösa” beskriver Linder högerextremisternas hotbild om ett Euroabien, där sharialagar råder och muslimerna tar över. Han hänvisar till  Kaufmanns artikel som menar att migration förvisso kommer att rita om den europeiska kartan, men snarast genom att andra människor flyttar in med olika religiösa traditioner med sig (alltså inte bara muslimer) och de fyller upp ett åldrande, rikt och sekulärt Europa. Dessa immigranter menar Kaufmann slår vakt om sina traditioner även i andra och trejde generationen för att värna om sin identitet i en ”kulturell försvarsstrategi”.

I detta framtida ”Pluropa” siar Kaufmann att majoriteten av befolkningen kommer att bekänna sig till en rad brokiga religioner. Sekulariseringen som många tar för självklar är inte så given om man ser närmre på den heller. I London sjunker inte längre antalet kyrkobesökare. I Paris har antalet troende åttadubblats sedan 1960-talet. Det här förväntas få följder i form av en utbredd konservativ familjemoral och tydligare linjer för vad som är hädelse. Det är en utveckling som går stick i stäv med vad sekulära liberaler och socialister önskar sig och de verkar inte bli starkare heller om man får tro Kaufmann. Men, samtidigt menar Kaufmann att med tiden, då den globala utjämningen väl ägt rum, kommer sekulariseringen segra, om si så där två århundraden. Då, menar Kaufmann, att sekularisterna kommer att ha besegrat alla - utom fundamentalisterna...

Det vore onekligen intressant att få en religionssociologisk kommentar på Kaufmanns teser!

Susanne Olsson, docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar